ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปฐมฤกษ์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปฐมฤกษ์, -ปฐมฤกษ์-

*ปฐมฤกษ์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมฤกษ์ (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก
รอบปฐมฤกษ์ (n.) premiere See also: gala premier Syn. รอบแรก
English-Thai: HOPE Dictionary
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I think we all need to get back to work to make sure that this-- your very first issue with your name on the masthead-- sparkles.เพราะงั้น พวกเราคงต้องรีบกลับไปปั่นงานให้เสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือฉบับปฐมฤกษ์ ที่มีชื่อคุณค้ำอยู่ จะเจ๋งพอ
And to the first day of my new life.วันปฐมฤกษ์ ของชีวิตใหม่
This is the pre-Lucasized version, remember?นี่เป็นรอบปฐมฤกษ์เลยนะ จำได้มั้ย?
Actually, I'm here to invite you guys to my opening night at McKinley.ที่จริงฉันมาเชิญพวกนาย ไปรอบปฐมฤกษ์ที่แม็คคินลีย์
My invitation to the premiere was rescinded...บัตรเชิญงานวันฉายรอบปฐมฤกษ์ของฉันถูกยกเลิก
A seat on the maiden flight of the Volker Intergalactic, the hardest ticket to get in the whole world.ที่นั่งบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ของโวลกเกอร์ อินเตอร์กาแลคกิก ตั๋วที่หายากที่สุดในโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปฐมฤกษ์*
Back to top