ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คร่ำ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คร่ำ, -คร่ำ-

*ครำ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำครำ (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
ครำ (n.) serow Syn. เลียงผา, เยือง, เยียงผา
โรครำมะนาด (n.) gumboil See also: pyorrhea, parulis
English-Thai: HOPE Dictionary
caul(คอล) n. ส่วนของถุงน้ำครำที่ปกคลุมศีรษะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's it to be, Ditchwater Sal? Heads or tails?เจ้าจะเลือกอะไรทีนี้ แซล นังน้ำครำ หัวหรือหาง
Oh, I know.ฉันรู้นะว่ามันดูครำครึ แต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมของที่นี่
Do you have any idea what a big mistake you've made, Ditchwater Sal?รู้มั้ยเจ้าพลาดตรงไหน แชล นังน้ำครำ
Well, Ferdy, you're wasting your time listening to gossip from the kind of pond scum trading down there.เฟอร์ดี้ นี่เจ้ามัวเสียเวลาไปฟังเรื่องซุลซิบ ชาวบ้านน้ำครำงั้นรึ
This is gonna be a scream.นี้เป็นการร้องครำครวญ
Where they go around the room And cry about who's dead.ที่ซึ่งพวกเขาเดินไปรอบๆห้อง และครำ่ครวญว่าใครตาย
From the black lagoon?จากหนองน้ำครำหรอฮ่ะ?
♪ Just another dull cliché again ♪#จะเป็นแค่คนครำครึโง่ๆอีก#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คร่ำ*
Back to top