ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้ผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้ผล*, -ไร้ผล-

ไร้ผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้ผล (v.) be fruitless See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless Syn. ไม่เกิดผล Ops. เกิดผล
English-Thai: HOPE Dictionary
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
fool(ฟูล) {fooled,fooling,fools} n. คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา,คนไม่เต็มบาท,คนเบาปัญญา,คนเซ่อ,ตัวตลก. -Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) -Phr. (be no fool ฉลาด) . -Phr. (All Fools'day 1 เมษายน) . -Phr. (April fool คนที่ถูกหลอกลวง,คนที่กระทำสิ่งที่ไร้ผลไร้รางวัลหรือไร้
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
resultless(รซัลทฺ'ลิส) adj. ไร้ผล,ไม่มีดอกผล
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
sterilisation(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilization(สเทอริไลเซ'เชิน) n. การทำให้ปราศจากเชื้อ,การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้ไร้ผล,ภาวะที่ปราศจากเชื้อ,ภาวะที่ไร้ผล,การเป็นหมัน, Syn. purification
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nugatoryไม่มีผล, ไร้ผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abortive (adj.) ซึ่งไร้ผล See also: ซึ่งไม่สำเร็จ Syn. stillborn, unsuccessful
profitless (adj.) ซึ่งไร้ผลกำไร
undertrick (n.) อุบายที่ไร้ผล
unsuccessful (adj.) ซึ่งไร้ผล See also: ซึ่งไม่สำเร็จ Syn. stillborn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sharpness of winter now flees defeatedความฉลาดของ winter now หนีไร้ผล
Those in front cry, "Back!"เมื่อกำลังกายไร้ผล พวกมันก็เปลี่ยนไปใช้เวทมนตร์
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์
But if he'd had no such history, the lie wouldn't have worked.แต่ถ้าเขาไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย คำโกหกคงไร้ผล
My arduous journey, however, was for naught.ใช่ การเดินทางที่ยากลำบากของฉัน กลับไร้ผล
Um, now, this is slightly awkward, but I'm afraid you're late.สามีฉันพยายามรักษาอยู่หลายแห่ง แต่ก็ไร้ผลจนตอนนี้เขาแทบหมดหวังแล้ว
We've tried to no avail.เราพยายามแล้ว แต่ไร้ผล
I even ran the number 50 in case Sammy has some sort of predilection to Roman numerals.ฉันยังได้ลองหาจากเลข 50 เผื่อว่าแซมมี่ อาจต้องการสื่อโดยใช้เลขโรมัน แต่ก็ไร้ผล
As a result, I must declare Captain Rogers killed in action.ว่าไร้ผล ดังนั้นจึงต้องขอประกาศว่ากัปตันโรเจอร์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
Your threats are empty, General.คำขู่ของท่าน\ ช่างไร้ผล ท่านนายพล
It counts for nothing if you don't believe in yourself.มันคงไร้ผล หากท่านไม่เชื่อในตัวท่านเอง
Andofcoursethiscomeswithunthinkable irrational behaviour, thecrashof 29 ,1987BlackMonday came with tragic suicides and murders,และมันมาอย่างคาดไม่ถึง แบบไร้เหตุไร้ผล เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวในปี 1987 แบล็คมันเดย์ทำให้คนก่อเหตุฆาตรกรรมและฆ่าตัวตาย
But idle gossip is not going to help us solve this murder.แต่ไร้ผลค่ะ เรื่องซุบซิบ ไม่ช่วยให้เราแก้ปัญหาฆาตรกรรม
Davy's death finally brought an end to this fruitless project, and Faraday, the boy from the slums, succeeded him as Director of the Laboratory.การตายของเดวี่ในที่สุดก็ นำปลายในโครงการนี้ไร้ผล, และฟาราเดย์เด็กจากสลัม, เขาประสบความสำเร็จในฐานะ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ
I implored him to visit you, but he would not.ข้าวิงวอนให้เขามาเยี่ยมท่าน หากแต่ไร้ผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้ผล
Back to top