ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม้ไผ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม้ไผ่*, -ไม้ไผ่-

ไม้ไผ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้ไผ่ (n.) bamboo Syn. ไผ่
English-Thai: HOPE Dictionary
bamboo(แบมบู') n. ไม้ไผ่
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
bamboo(n) ไม้ไผ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bambooไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cane (n.) ไม้ไผ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Midwives started coming around asking me how to bathe the new babies... and how to cut the umbilicus with a decent knife instead of bamboo.{\cHFFFFFF}ตำแยเริ่มต้นมารอบ ๆ ขอให้ฉันวิธีการอาบน้ำทารกใหม่ ... {\cHFFFFFF}และวิธีการตัดสะดือด้วย มีดที่ดีแทนจากไม้ไผ่
A New Kid On The Block?เด็กจากกระบอกไม่ไผ่เหรอ?
"They grow much faster than bamboo."พวกมันเติบโตเร็วกว่าไม้ไผ่...
Are we talking hard facts or the bamboo telegraph?ข้อมูลนี้เชื่อถือได้เหรอ.. ไม่ใช่มาจากกระบอกไม้ไผ่นะ
The bamboo telegraph told me you and your men are coming here today, sir.เสียงจากกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละครับ.. ที่บอกว่าพวกท่านจะมาหาเราวันนี้
A sort of "bamboo Pentagon" which proved not to exist at all. No, no. Wait a minute there.อย่าง "หน่วยบัญชาการทหารเรือนไม้ไผ่" เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบเห็นเลย
Didn't Yorihiko and his brothers say they were going to try hashigo-nori?พวกโยริฮิโกะกับพี่ๆบอกว่าจะเล่นกายกรรมบนไม้ไผ่ให้ดูนะ
Looks like two heavy bamboo machine guns,ดูเหมือนปืนกลไม้ไผ่หนักๆ..
Did you use a bamboo dagger?-นายใช้มีดไม้ไผ่หรือเปล่า?
So, you just happened to have a bamboo dagger blessed by a Shinto priest laying around?งั้นนายคงไปเจอมีดไม้ไผ่ ปลุกเสกโดยพระนิกายชินโต วางอยู่แถวนั้น?
Your grandpa likes it that I can paint orchids and play the flute.เพราะว่าฉันเล่นทงซู(ขลุ่ยไม้ไผ่6รู) เต้น แล้วก็กินเก่ง คุณปู่ท่านชอบฉันมากๆเลย
Order your troops to ransack the premises, and look for bamboo trunks.สั่งให้กองทัพของเจ้าค้นบริเวณ และหาท่อนไม้ไผ่
Well, there was the time you ate all my bamboo furniture.โอเค มันก็มีบางทีที่เจ้ากินเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของข้าน่ะ
It's a modern. Concrete, glass, bamboo floors-มันทันสมัย คอนกรีต แก้ว พื้นไม้ไผ่
Don't be so picky. Bamboo isn't free, you know.อย่าเรื่องมากสิ ไม้ไผ่ไม่ใช่ของฟรีรู้ไหม
I'm currently sticking bamboo under his fingernails.ฉันอยากจะเอาไม้ไผ่ จิ้มเข้าไปใต้เล็บของมัน
And, uh, bamboo...แล้วก็.. เอ่อ ไม้ไผ่
These soldiers don't carry bamboo!ทหารเหล่านี้ไม่ได้ใช้ไม้ไผ่น่ะ
If you go into the forest and gather as much bamboo as you can find...ถ้านายเข้าไปในป่า และรวบรวมไม้ไผ่เท่าที่นายจะหาได้...
Hey, what are those bamboo things called?เฮ้ ไม้ไผ่พวกนั้นเรียกว่าอะไร
Where'd you think, the cabbage patch?แล้วคิดว่ามาจากไหน กระบอกไม้ไผ่?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม้ไผ่
Back to top