ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สดใส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สดใส*, -ไม่สดใส-

ไม่สดใส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สดใส (adj.) not happy See also: not cheerful, not clear, not joyful Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น
ไม่สดใส (v.) be not cheerful See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not lively Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น
ไม่สดใส (v.) be tarnished See also: be blemished Syn. หมอง, มัวหมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
inanimate(adj) ไม่มีชีวิต,เซื่องซึม,ไม่สดใส,ไม่ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's young, not terribly bright.เขาเป็นคนหนุ่มสาวไม่สดใสชะมัด
Why are you looking depressed like that?ทำไมวันนี้นายดูไม่สดใสเลย?
Why wasn't I so fresh like that in my twenties?ทำไมฉันดูไม่สดใสเหมือนตอนอายุยี่สิบนะ
Mike, does it ever bum you out that I'm not young and shiny anymore?ไมค์ คุณเคยคิดสักวูบไหม ว่าฉันจะไม่สาวไม่สดใสอีกแล้ว
Well... That's not a silver lining.เอ่อ ความหวังไม่สดใสเลย
You're not that bright for a Princeton man.คุณไม่สดใสท สำหรับคนที่พรินซ์ตัน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สดใส
Back to top