ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่รับผิดชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่รับผิดชอบ*, -ไม่รับผิดชอบ-

ไม่รับผิดชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่รับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility Syn. ปัดความรับผิดชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
irresponsible(เออริสพอน'ซะเบิล) adj. ไม่รับผิดชอบ,ขาดความรับผิดชอบ., See also: irresponsibility, irresponsibleness n. irresponsibly adv., Syn. irresolute
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk out on (phrv.) ไม่รับผิดชอบ Syn. run out on
wash of (phrv.) ไม่รับผิดชอบ
freeload (vi.) เอาเปรียบผู้อื่น (แบบไม่รับผิดชอบ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sponge
goof-off (n.) คนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Victims of an American culture in which greed, irresponsibility and fraud were openly encouraged.เหยื่อวัฒธรรมอเมริกันที่โลภ ไม่รับผิดชอบ และฉ้อฉล ซึ่งสงเสริมอย่างเปิดเผย
Mmmhmm- Accident waiver-ไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุ
Absolutely irresponsible.ไม่รับผิดชอบเอาซะเลย
I will accept no responsibility.ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
I'm not responsible for it!ฉันไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นนะ
I won't be responsible for killing an 80-year-old woman.ฉันจะไม่รับผิดชอบนะ ถ้าเกิดแม่อายุ 80 ปี เขาตายไป
Don't you think you're being irresponsible?คุณไม่คิดว่า คุณไม่รับผิดชอบงานเลยนะ?
Yeah,we got a disclaimer posted right there on the wall,says we're not responsible... yeah,I don'T...ใช่ ตรงกำแพงนั่นเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะไม่รับผิดชอบ อืม, ฉันไม่, ฉันไม่,
If a rumour spreads that he didn't take his responsibilities, then, the Marukoshi name will be damaged !ถ้าข่าวอื้อฉาวนี้แพร่ออกไปว่าฝ่ายชายไม่รับผิดชอบล่ะก็ ภาพพจน์ห้าง Marukoshi ก็จะเสียหายได้
Oh,it'd be pretty irresponsible If I didn't,Wouldn't it?โอว,มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ ถ้าผมไม่รู้,ถูกมั๊ย?
He is married, he got two kids, he wants nothing to do with me.เขาแต่งงานแล้ว มีลูก 2 คน และไม่รับผิดชอบเรื่องเด็กในท้อง
Well, one parent had to work while the other one does everything humanly possible to bail on child support.ผู้ปกครองคนนึงต้องทำงาน ส่วนอีกคน เหลวไหล ไม่รับผิดชอบ
Then you're all too irresponsible!มีแต่คนไม่รับผิดชอบ!
I'm not gonna be responsible for that.ผมจะไม่รับผิดชอบเรื่องนั้น
Ever seen me fail to convince someone with words?คิดว่าข้าไม่รับผิดชอบต่อคำพูดงั้นรึ
I can't believe how irresponsible you're being.ฉันไม่อยากเชื่อเลยกับความไม่รับผิดชอบ ที่คุณแสดงออกมา
Michael, Jill is irresponsible for letting you stay with her.ไมเคิล จิลไม่รับผิดชอบที่ให้ลูกอยู่กับเธอ
One of them is dave pell.ให้เอฟบีไอไม่รับผิดชอบเธอ ฉันต้องการให้เธอโดนจับ
If you have not vanished by then, I will not be responsible.ถ้าเธอไม่ทำความสะอาด ฉันจะไม่รับผิดชอบ
The management accepts no responsibility for personal loss or injury!ฝ่านการจัดการไม่รับผิดชอบความเสียหายส่วนบุคคล หรือการบาดเจ็บ โชคดีนะ!
My dad's a deadbeat, but I don't roll that way.พ่อฉันเป็นพวกไม่รับผิดชอบ ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้น
But you are not responsible for the idea that destroyed her.แต่คุณจะไม่รับผิดชอบสำหรับความคิดที่ทำลายเธอ
I'm a big expert on deadbeat dads,ฉันเข้าใจดี เรื่องพ่อที่ไม่รับผิดชอบน่ะ
I will demonstrate that I was improperly instructed in driving by a woman whose lack of respect for society borders on the sociopathic.ผมจะสาธิตให้ดู ว่าผมได้รับคำแนะนำ ให้ขับรถอย่างไม่เหมาะสม จากผู้หญิงที่ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
Walter bishop isn't responsibleวอลเตอร์ บิชอปไม่รับผิดชอบ
Then to ignore it would be irresponsible.งั้นการเพิกเฉยต่อมันก็เป็นการไม่รับผิดชอบ
If you let these personal affairs affect your work, then it's even more of an irresponsible behavior.ถ้าคุณปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมีผลกระทบกับงาน นั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของความไม่รับผิดชอบ
I became less concerned with my responsibilities.พ่อกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง
Her father is an irresponsible, selfish son of a bitch.พ่อของเธอเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ ลูกชายที่เห็นแก่ตัว ของผู้หญิงเลว
The slut who gets herself in trouble, the bastard who ducks his responsibilities.ยัยสำส่อนที่นอนกับคนอื่นไปทั่ว กับผู้ชายเลวๆที่ไม่รับผิดชอบ
It would be fiscally irresponsible for me to cancel an agent before I've recouped my investment.มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบ สำหรับฉันในการสั่งยกเลิกจนท. ก่อนที่ฉันจะกอบโกยการลงทุนของฉัน
We've always known that our own government might disavow us.เรารู้เสมอว่า รัฐบาลของเรา อาจจะไม่รับผิดชอบเรา
Horribly irresponsible. So, I'm looking forward to having sex tonight.ผมจะไม่รับผิดชอบนะ คือฉันกำลังตั้งตารอ ที่จะมีเซ็กส์คืนนี้
They took out an amount from every piddly paycheck, and when it's time to collect, they say this and that and make it so complicated.พวกเขาทำท่าแข็งขัน ตอนที่ต้องการระงับการจ่ายเงินให้พี่ แต่ตอนนี้พวกเขาหลบลี้หนีหายไปหมด แล้วยังพูดจาไม่รับผิดชอบอีก
You're irresponsible, unreliable.นายไม่รับผิดชอบ ไว้ใจไม่ได้
They said it had been given and it's up to them now.พวกเขาบอกว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Nor will I be responsible for his fate.คณะเดินทางไม่รับผิดชอบ ต่อการบาดเจ็บจากการลงโทษ...
I'm not responsible for my darker half.ฉันไม่รับผิดชอบต่อด้านมืดอีกครึ่งของฉัน
In effect, he's admitting the acts, but just not the responsibility.ก็เท่ากับเขายอมรับว่าเขาทำ แต่เขาจะไม่รับผิดชอบ
You take no responsibility for the wreckage your mistakes have caused.คุณจะไม่รับผิดชอบต่อซากปรักหักพังนี้ ความผิดพลาดของคุณได้ก่อให้เกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่รับผิดชอบ
Back to top