ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไฟเบอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไฟเบอร์*, -ไฟเบอร์-

ไฟเบอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไฟเบอร์ (n.) fiber See also: fibre Syn. เส้นใย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
xylemไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง, เนื้อเยื่อของพืชชั้นสูงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ เทรคีด เวสเซล ไซเลมพาเรงคิมา และไซเลมไฟเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiberscope (n.) เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For us, at Comintex, profits reflect that this has been a year of acquisitions, both of APL and of the Dutch fiber-optic company, Zandak.สำหรับเรา ที่ Comintex ผลกำไรแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่เราได้เติบโต ทั้งใน APL และ ไฟเบอร์ ออพติก ในดัชท์, แซนดัก
Look at those legs and look at those feet ... no carbon fiber plastic flock to this.ดูขานี่สิ และดูเท้าพวกนี้... ไม่ได้ใช้คาร์บอน ไฟเบอร์ หรือ พลาสติกเลย
Very lightweight. Carbon fibre, all sorts of clever technical stuff.เบามาก ทำด้วยคาร์บอน ไฟเบอร์ อุปกรณ์เจ๋งๆ
Fibres, fingerprints, stray brass, I mean...ไฟเบอร์, ลายนิ้วมือทองเหลืองจร จัดฉันหมายถึง
Fiber optic must have snapped, huh?ไฟเบอร์ออฟติค ต้องแตกขาดแน่ หือ?
I think it's a fake. It's prefab, fiberglass.ตึกประกอบด้วยไฟเบอร์กลาส คนพวกนี้จะปั่นหัวเราเล่น
I couldn't get titanium, so I had a friend of mine mould the base out of carbon fibres.ผมเลยให้เพื่อนใช้คาร์บอนไฟเบอร์ หล่อเป็นฐานแทน
Tell Tyler I'll give him a call from first base camp after I set up that fiber optic.บอกเทเลอร์ด้วย ฉันจะเรียกเขาจากฐานที่พัก หลังจากที่ฉันติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคแล้วนะ
Is fortified with steel fiber.ถูกป้องกันด้วยเหล็กผสมไฟเบอร์
No fibers.ไม่มีไฟเบอร์ ( ใยสังเคราะห์ที่เอาไว้ทำเสื้อผ้า ซับน้ำได้ดี )
By the way, next time, you might want to try microfiber.แล้วก็.. \ ครั้งหน้าเธอน่าจะใช้ไมโครไฟเบอร์นะ
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา
Bond that to the fibreglass on it.ทากาวที่ไฟเบอร์กลาสด้วย
What is that, carbon fibre?มันทำมาจากอะไรน่ะ คาร์บอนไฟเบอร์เหรอ
Clyde develops a kevlar thread, with a high-tech ratchet made of carbon fiber.ไคลด์ได้ทำการพัฒนาเคฟล่า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง วงล้อเฟืองผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.เป็นงานชิ้นเอก, ไฮเทค, ตัวปืนเป็นโพลีเมอร์ ผสมผสานกับไฟเบอร์กลาส
Although I can call upon 1.2 grams of fibre, which doesn't feature in your lager.ซึ่งมันจะเพิ่มไขมันให้ 28 กรัม แม้ว่าชั้นจะบอกว่ามันมี ไฟเบอร์อยู่ 1.2 กรัม
This here's fiberglass. Can't pound that out.นี่มันไฟเบอร์กลาสนะ ซ่อมไม่ได้
It's a carbon fiber and titanium chassis, 1966 CC engine.โครงรถเป็นไฟเบอร์คาร์บอน และไทเทเนี่ยม เครื่องยนต์ 1966 ซีซี
And according to Eric, the data flow on the center's fiber-optic line spiked tenfold since the DOD came under attack.และเอริคบอกว่าดูจากสายไฟเบอร์ออฟติค ของศูนย์แล้ว การถ่ยโอนข้อมูลสูงถึงสิบเท่า นับตั้งแต่กลาโหมโดนเล่นงาน
It's a highly unusual, one-of-a-kind, super strong carbon fiber that was used to craft military weapons.มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหนียวพิเศษ ซึ่งผิดปกติมากที่ใช้ทำ อาวุธทางทหาร
I traced the carbon fiber back to the manufacturer in Louisiana.ฉันเลยแกะรอยคาร์บอนไฟเบอร์ ไปถึงผู้ผลิตในหลุยส์เซียน่า
The prop shaft is made from carbon fibre and only weighs four kilograms.มันเบา ยกตัวอย่างเช่นเพลาส่ง ทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ และมีน้ำหนักเพียงสี่กิโลกรัม
Because you know how they are always branching out and they make things like trendy designer kettles and overpriced carbon fibre mountain bikes, why don't they just stop all that and concentrate on making an affordable, off-road wheelchair or scooter thatพวกเขาจะขยายสาขา คิดแต่จะสร้างจักรยาน เสือภูเขาคาร์บอน ไฟเบอร์ราคาเกินจริง ทำไมพวกเขาไม่หยุด และหันมาลอง
Shaft is some type of specialized polymer, which is stronger than a typical carbon fiber.ด้ามเป็นโพลิเมอร์พิเศษ ซึ่งแข็งแรงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ธรรมดา
Solid iron hull, no alloys. Forty engine blocks per muscle strand.ตัวเป็นเหล็กกล้าไม่ผสมไฟเบอร์ 40 แรงต่อเส้น
When making fruit juice you lose all the fiber.เมื่อคุณทำน้ำผลไม้ คุณจะสูญเสียไฟเบอร์
Like webbing or belting.โพลีไฟเบอร์ทอจักร ใช้ในการมัด เหมือนการมัดโยงใย หรือรัดของ
Snap it, you'll both be covered by fiber shrapnel in your eyes.วางเหอะ เดี๋ยวก็โดนเศษไฟเบอร์กระเด็นเขาตาหรอก
Here comes the number 12 train! One.รถไฟเบอร์ 12 มาแล้ว!
Why is he wearing carbon fiber underpants?ทำไมนายให้ เขาใส่กางเกงในคาร์บอนไฟเบอร์?
And our crime-scene team found no prints, no shell casings or fibers, and no DNA other than the victims'.และทีมวิเคราะห์จุดเกิดเหตุ ไม่พบรอยนิ้วมือใดๆ ไม่มีปลอกกระสุนหรือไฟเบอร์ ไม่มีดีเอ็นเอหลงเหลือ นอกจากของเหยื่อเอง
The collision severed the primary fibre line, as well as its backup, paralyzing Internet, DSL, and cellular communications citywide.ชนอะไรไปบ้างเนี่ย แรงกระแทกนั้นทำให้สายไฟเบอร์เสียหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไฟเบอร์
Back to top