ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไพ่ต่อแต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไพ่ต่อแต้ม*, -ไพ่ต่อแต้ม-

ไพ่ต่อแต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพ่ต่อแต้ม (n.) dominoes See also: card game, playing card, gambling card Syn. หมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
domino(ดอม'มิโน) n. ไพ่โดมิโน,ไพ่ต่อแต้ม,ไพ่กระดูก -pl. dominoes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไพ่ต่อแต้ม
Back to top