ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใช้ชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใช้ชีวิต*, -ใช้ชีวิต-

ใช้ชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้ชีวิต (v.) live See also: spend one´s life, make a living Syn. ดำรงชีวิต, ดำเนินชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
shark(ชาร์ค) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักต้ม,ผู้มีความสามารถพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง vi. หลอกลวง,หลอกต้ม,โกงเงิน. vt. กลืนอย่างตะกละ,ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ,หลอกต้ม
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
sybarite(ซิบ'บะไรทฺ) n. ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย., See also: sybaritism n., Syn. epicurean,hedonist
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rough it (phrv.) ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย) Syn. live rough, sleep rough
camp out (phrv.) ใช้ชีวิตร่วมกับ
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท
aquatic (adj.) ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
Persephone (n.) เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน)
Proserpine (n.) เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน) Syn. Persephone
reclusion (n.) การใช้ชีวิตสันโดษ See also: การอยู่ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
That's where l want to live the rest of my lifeนั่นคือสถานที่ที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่น
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
You all really lead separate livesพวกเธอทุกคนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่จริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ living life for today ♪# ใช้ชีวิต เพื่อวันนี้ #
♪ living life in peace, yoo-hoo-ooh-ooh ♪# ใช้ชีวิต อย่างสันติ #
So we're born, we live, we die?แล้วพวกเราเกิดมา ใช้ชีวิต แล้วก็ตาย ?
# Lived and learned from fools and from sages ## ใช้ชีวิต และเรียนรู้ # # จากความโง่ ถึงความรอบรู้ #
And we'll move on with our lives.และพวกเราจะได้ ใช้ชีวิต เดินหน้าต่อไป
You chose to spend your days as you always have, bedding harlots and drinking with thieves.แต่เจ้ากลับเลือก ใช้ชีวิต แบบเดิมเหมือนที่เจ้าเคยใช้ หลับนอนกับโสเภณี
Kind of a live/work setup till the troubles are over.ใช้ชีวิต ทำงาน จนกว่าพวกปัญหาจบลง
Live a normal life but Division couldn't have that, so they killed him and made it look like an accident.ใช้ชีวิต อย่างคนธรรมดา แต่ ดิวิชั่น ไม่ต้องการอย่างนั้น พวกมัน ฆ่าเขา แล้วทำให้เหมือน อุบัติเหตุ
Take a breather.ใช้ชีวิต เพื่อน ๆ ของเราใน กองทัพเรือ
IT'S JUST IS IT REALLY WORTH...ใช้ชีวิต แบบพี่ก็รู้
Live in the now, baby doll.ใช้ชีวิตกับตอนนี้เถอะ ยัยหนู
Living with this thing in my head is ruining my life.ใช้ชีวิตกับสิ่งที่อยู่ในหัว มันทำลายชีวิตผม
Living with a bunch of fire-breathing freaks.ใช้ชีวิตกับโชว์ประหลาดพ่นไฟ
Live your life.ใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะครับ
Take the life of Glaber's woman as he took the life of yours.ใช้ชีวิตของผู้หญิงglaberของ ในขณะที่เขาเข้ามาในชีวิตของเธอ
Let's get on with our lives.ใช้ชีวิตของเราต่อไปเถอะ
Spent the last 145 years with one goal,ใช้ชีวิตตลอด 145 ปี เพื่อเป้าหมายเพียงอย่างเดียว
Live to fight another day.ใช้ชีวิตต่อสู้ไปวันๆ
What kind of a life? You know, I had a friend.ใช้ชีวิตต่อไป ? คุณรู้ไหม ผมเคยมีเพื่อน
Have you contacted his wife?ใช้ชีวิตตามปกติได้ คุณได้ติดต่อภรรยาของเขาหรือยัง
It's tough out there in the big world all alone, isn't it?ใช้ชีวิตตามลำพังในโลกนี่ลำบากใช่ไหม?
Lived our whole lives inside this garden, marveling at its beauty, not realizing there's an order to it, a purpose.ใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่ในสวนนี้ ชื่นชมความงามของมัน หารู้ไม่ว่า มันซ่อนคำสั่งแฝงมา
Well, the life that I'm leading for myself right now doesn't leave much room for an actual life.ใช่ชีวิตที่ฉันจะเป็น เพื่อตัวฉันตอนนี้ ไม่มีที่มากนัก สำหรับชีวิตที่แท้จริง
Having lived here as an illegal immigrant for so long, your life must have been full of predicaments.ใช้ชีวิตที่นี่อย่างคนอพยบผิดกฎหมาย มานาน, ชีวิตเธอต้องเต็มไปด้วยสิ่งที่ลำบาก
Charmed life in the country, away from it all.ใช้ชีวิตที่สวยงามในชนบท ห่างไกลจากทุกสิ่ง
Spend the rest of our lives basking in the sun and the sand...ใช้ชีวิตที่เหลือ นอนอาบแดดบนผืนทราย
Spend the rest of their lives as broken beings...ใช้ชีวิตที่เหลือของพวกเขา..
You live out the rest of your days together.ใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกัน
Who are you?ใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดอยู่ใต้ฝ่าเท้า เขาหรือ? ไม่ ขอบคุณ
I want to... spend the rest of my life with you.ใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกับคุณ
Spend a lifetime adapting to earth's ecology but never adapted to ours.ใช้ชีวิตปรับตัวในระบบนิเวศน์บนโลกมนุษย์ได้ แต่ปรับตัวเข้ากับเราไม่ได้
A false life?ใช้ชีวิตปลอมๆ นั่นรึ?
I mean, you're a man who lives by his own rulesใช้ชีวิตภายใต้กฏของตัวเอง
Extravagant, living world from the floorใช้ชีวิตมั่งคั่งหรูหรา
Seven seasons on the ice and I've never seen a gun save someone's life.ใช้ชีวิตมา 7 ฤดูบนน้ำแข็ง ไม่เคยซักครั้งที่จะเห็นปืนช่วยชีวิตคน
I'm a 60-year-old man with 60 years left on my ticket.ใช้ชีวิตมาจนอายุ 60 แต่ก็ยังไม่แก่เกินแกงวะ
But I'm still really curious.ใช้ชีวิตมาถึงขนาดนี้ มันก็พอแล้ว
I mean, I've really, really lived.ใช้ชีวิตมานาน ผมพลาดพลั้ง...
To live how I want, with who I want, and to never have to deal with vampires ever again.ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ กับใครก็ได้ ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกแวมไพร์อีก
Clubbing. Good or bad?ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าดีหรือเลว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใช้ชีวิต
Back to top