ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอกาสดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอกาสดี*, -โอกาสดี-

โอกาสดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอกาสดี (n.) good chance Syn. จังหวะดี
โอกาสดี (n.) auspicious See also: favourable (promising) opportunity Syn. โอกาสทอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sporting chance (idm.) โอกาสดี
main chance (n.) โอกาสดีที่สุด
golden opportunity (sl.) โอกาสดีมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When am I ever gonna get that lucky again?โอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะ
It is a chance to be more aggressive in your tactics.โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม
Oh, you know, it's a good chance to see the kids and everything.โอกาสดีที่ได้เห็นเด็กๆ และทุกอย่าง
Best chance at what?โอกาสดีสุดเรื่องอะไร
Perfect opportunity, and look at that one - she's smiling.โอกาสดีแล้วนี่ แล้วดูอันนั้นสิ เธอกำลังยิ้ม
So we'll use that to punch our way out which will give all of you a very, very good chance.งั้นเราก็จะใช้รถนี่ล่อให้มันตาม... ...จะทำให้เราทุกคนมีโอกาส โอกาสดีมากด้วย
In our own sweet time, in our own sweet way we'll get them.พอมีโอกาสดีๆ มีวิธีเหมาะๆ เราจะจัดการมัน
It's going to be okay. You got a good chance to beat the case.ทุกอย่างจะเรียบร้อย นายมีโอกาสดีที่จะเคลียเรื่องนี้
This would have been a very good time for me to lie, but truth... is a terrible habit.นี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะโกหก แต่ความจริงเป็นนิสัยที่แย่มาก
And it's important for you to use your talents.เป็นโอกาสดีที่โยมจะได้แสดงฝีมือด้วย
On the other hand this might be a good chance for you to get practice talking to the natives.จะว่าไปแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณ จะได้ฝึกคุยกับคนพื้นเมือง
I can identify him, by his face.ผมชี้ตัวต่อหน้าเขาได้ เป็นโอกาสดี
Then it's a good opportunity for him.ถ้างั้น นี่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับเขาล่ะ
We can't pass this up This is our chance to get promotedเราไม่ควรพลาดโอกาสนี้ นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เลื่อนตำแหน่งนะ
It's a great opportunity to meet new people.มันเป็นโอกาสดี เพื่อพบคนหน้าใหม่ๆ
I told him it's an opportunity to gain the heart of the Han Nation's King.ข้าบอกเขาว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ใจของจักรพรรดิ์ฮั่น
This is a good opportunity, Brother.นี่เป็นโอกาสดีของเราแล้วเสด็จพี่
You have a better chance. I'll stake you.คุณมีโอกาสดีกว่า ผมจะให้เงินคุณ
This is a great chance to attack Mt. Bon-Gye.นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะโจมตีเขาบอนไก
This is a great opportunity for a comeback.นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะกลับมา ใช่ไหมคะ?
MM. WELL,THIS PARTY WOULD'VE BEEN THE PERFECT OPPORTUNITYจริงๆงานปาร์ตี้คืนนี้เป้นโอกาสดี
Mr. Wisley is a good opportunity for Jane.คุณวิสลี่ย์ถือเป็นโอกาสดีของเจนนะ
I think it's our best shot, Terry.นี่เป็นโอกาสดีสุดเทอรี่ ลงมือคืนนี้เลย
And waste the perfect setup?และเราจะเสียโอกาสดีๆไปงั้นเหรอ?
The sooner we I.D. This guy, the better chance we have of catching him.ไม่นานเราจะระบุตัวชายคนนี้ได้ เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะจับกุมตัวเขา
Miss Gray this is an excellent chance to help yourself.คุณเกรย์ครับ นี่เป็นโอกาสดีมาก ที่จะช่วยเหลือตัวเองนะ
And her baby has the best chance of a live birth yet.และลูกของเธอจะมีโอกาสดีที่สุด ที่จะมีชีวิตรอด
This is actually his best chance. If we can find out what's wrong...นึ่เป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับเขา ถ้าเราสามารถค้นพบว่าอะไรผิดปกติไป
We had the advantage. That house could have led us to Al-Saleem.เรามีโอกาสดี ที่บ้านนั้นจะช่วยเราเข้าถึงตัวอัล ซาลีม
Yes, it's a great opportunity for you.ใช่ เป็นโอกาสดีของเธอ
So if you ask me, there's a good chance this whole thing may never happen.ดังนั้นถ้าท่านจะถามผม ผมว่ามันเป็นโอกาสดี เรื่องทั้งหมดนี้ ยังไม่เคยเกิดขึ้น
It means your offspring have the greatest chance of survival and a better opportunity to make their own fire.หมายถึงอนาคตลูกหลาน จะมีความหวังอยู่รอดเต็มเปี่ยม และมีโอกาสดีกว่า ที่จะจุดไฟได้ด้วยตัวเขาเอง
It was a perfect chance to study the physiological symptoms of a diabolic possession.มันเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษา โรคที่เกิดจากการครอบงำของปีศาจ
SO AS LONG AS HE STAYS IN CUSTODY, THERE'S A GOOD CHANCE SHE COULD STILL BE ALIVE.ตราบใดที่เค้ายังอยู่ในการควบคุมตัว มันก็ยังโอกาสดีที่เธอจะรอดตาย
THIS MAY BE SOMEONE YOU WOULD RECOGNIZE.แล้วก็อาจเป็นโอกาสดี ที่เค้าจะติดต่อกับหนู แล้วเค้าจะทำยังงี้ทำไม?
And bob thinks there's a good shotบ๊อบก็คิดว่าเป็นโอกาสดี
Come on. This is To teach her that beauty's only skin deep.เหอะหน่า นี่เป็นโอกาสดีที่จะสอนลูกว่าความสวยงามมันมาจากภายในนะ
I've got a better chance keeping an eye on him.มันเป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้ดูแลเขา
We may never have a better chance to capture Count Dooku.เราไม่เคยมีโอกาสดีที่จะ จับตัวเคาท์ดูกูมากเท่านี้มาก่อน
There's a good chance we're about to destroy all life on this planet, including ours and the Senator's, so yes, I'm a bit on edge.นี่เป็นโอกาสดีที่เราจะทำลายทุกชีวิตบนดาวเคราะห์นี่ รวมทั้งเราแล้วก็ท่านวุฒิฯด้วย ใช่เลย ข้าวิตก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอกาสดี
Back to top