ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โศกสลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โศกสลด*, -โศกสลด-

โศกสลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โศกสลด (v.) grieve See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
tragic(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
tragical(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
English-Thai: Nontri Dictionary
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We learn that no one is poor who has friends.และไม่มีใครจนถ้ารวยเพื่อน เต็มไปด้วยหัวเราะ ร้องไห้ รักโศกสลด
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน
It was an accident. It was a terrible, tragic accident.มันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติเหตุโศกสลด
I didn't want you to become the heroine of a tragic story.ผมไม่อยากให้คุณกลายเป็นนางเอก ในหนังโศกสลดหรอก
Now, wipe that tragic look off your face and eat some catfish.ทีนี้เลิกทำหน้าโศกสลดซะที แล้วกินปลาดุกเข้าไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โศกสลด
Back to top