ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โน่น*, -โน่น-

โน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โน่น (pron.) that
โน้น (det.) that Syn. นู้น, นู่น
English-Thai: HOPE Dictionary
gink(กิงค) n. อ้ายหมอนี่,อ้ายหมอโน่น
guy(ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ
hither(ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่,ที่ต่าง ๆ), See also: Phr. (hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่) adj. ที่นี้,ที่ใกล้เคียง
passimadj. ที่นี่และที่โน่น
that(แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้
yon(ยอน) adj.,adv. =yonder. pron. ที่โน่น,ที่นั่น,ที่โน้น, Syn. yonder
yonder(-เดอะ) adj.,adv. ที่นั่น,ที่โน่น,ทางโน้น, Syn. yond,yon
English-Thai: Nontri Dictionary
fro(adv) ข้างหน้า,ไปทางโน้น
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
that(adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น
those(adj) เหล่านั้น,เหล่าโน้น,นั่น,โน่น
yon(adj,adv,n ทางโน้น,ที่โน่น,ที่นั่น
yonder(adj,adv,n ทางโน้น,ที่โน่น,ที่นั่น
yore(adv) ครั้งกระโน้น,สมัยก่อน,นานมาแล้ว,เก่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He pulls me in, starts asking questions. You know, this and that.มันเข้ามาถามคำถาม แบบว่า โน่น นี่ นั่น ไปเรื่อย
It was way back in 2005.ในปี 2005 โน้น พ่ออายุ 27 กำลังเป็นสถาปนิกไฟแรง
Guys, take a look. That over there- that's the Crocodile River.ทุกคน ดูสิ ทางโน้น โน่น นั่นคือแม่น้ำจระเข้
Shut up. Here they come.หุบปาก โน่น มากันเพียบเลย
All of it. Then who's blood is that?แล้วพวกนี้เลือดใคร โน้น นี่ ตรงนั้น...
'Cause it's confidential, and national security, and blah, blah, blah.เพราะมันเป็นความลับ และความมั่นคงของชาติ และนั่น โน่น นี่
Like, far off into the distance... Farther...c.bg_transparentตรงไกล ๆ โน่น ไกลอีก โอเค และ...
There, to the east. Still headed our way.โน่น ทางตะวันออก มันตรงดิ่งมาหาเรา
There, why don't you wait in the van?โน้น ทำไมไม่ไปรอในรถล่ะ
I live across the street.โน่น บ้านฉันอยู่ตรงข้ามนี่เอง
Look, here comes Nick with our stuff.โน้น! นิคมาพร้อมกับของๆพวกเราแล้ว
There. Hear it? Yeah.โน่นๆ ได้ยินไหม / เออ..
One here one there wherever I found them.โน่นคนนี่คน เจอที่ไหนก็มีที่นั่นแหละ
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข
You know, he's got that weird stance. Yeah, yeah. - And then- Boom!โน่นตีไปโน่น ลูกลอยโด่งออกไป
There's your jungle, beyond the corn.โน่นป่าของพวกแก, หลังทุ่งข้าวโพด
Look at that. So many things I've wanted all my life.โน่นอีก โอ๊ย อยากได้มาตั้งนานแล้ว
There he is, Sam the Slayer.โน้นไง แซม มือสังหาร
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ
Sibley's men are retreating up there.ทหารของซิบลีย์ล่าถอยไปอยู่บนโน้น
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
It's up there all right. You can feel it.มันอยู่บนฟ้าโน่น คุณคงรู้สึกถึงมัน
You mean that thing out there? An atomic bomb?คุณหมายถึงหัวรบปรมาณูข้างนอกโน่น
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
Shut up. Get back there.- หุบปาก ไปอยู่ตรงโน้น
There's something up there. I know it. I saw it!มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงโน้น ฉันรู้ ฉันเห็นมัน
There's an old mine shaft... way down by the-- by the end of Singer's Creek.มันมีทางลงเหมืองเก่าอยู่ ที่สุดปลายลำธารซิงเกอร์โน่น
It's over there by the baggage loader.อยู่ข้างเครื่องขนถ่ายกระเป๋าตรงโน้น
Henri, what's that over there?คุณอองรี ทางโน้นคืออะไรครับ
The battle's behind us!การศึกอยู่ข้างหลังโน่น !
Why don't you guys just go over there and look for some branches, okay?ทำไมพวกนายไม่ไปทางโน้น แล้วหากิ้งไม้มาโอเค?
To think that I've been telling my friends that it's so cool living with an artist!ฉันน่ะบอกเพื่อนว่าอยู่กับศิลปิน มันดีอย่างโน้นอย่างนี้
Uh, they're having charades in the west lobby.เขามีเล่นเกมส์กันที่ตึกด้านโน้น
Greta Garbo used to get her makeup right over there.เกร็ตตา การ์โบ เคยนั่งแต่งหน้าที่ด้านโน้นแน่ะ.
As a mannequin, you'll always have work.คุณกลับดันทำโน่นทำนี่ แทนที่จะยืนเฉย ๆ
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่
Always something.เป็นโน่นเป็นนี่ตลอด.
They let me live here and I help out, fixing things.พวกเขาให้ผมอยู่นี่Nผมก็เลยตอบแทนด้วยการช่วยซ่อมโน้นทำนี่

โน่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向こう[むこう, mukou] Thai: ฟากโน้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โน่น
Back to top