ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครงการวิจัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครงการวิจัย*, -โครงการวิจัย-

โครงการวิจัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โครงการวิจัย (n.) research project See also: research plan Syn. แผนการวิจัย
English-Thai: HOPE Dictionary
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Implicated in the deaths of three soldiers as part of an experimental research project code-named clockwork.พัวพันกับการเสียชีวิต ของทหาร 3 นาย เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง โครงการวิจัย ชื่อรหัส คล็อกเวิร์ค
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ
A top-secret research facility... owned and operated by the Umbrella Corporation... the Hive houses over 500 technicians, scientists and support staff.เป็นที่สำหรับการทำโครงการวิจัยลับสุดยอด ที่สร้างขึ้นโดย องค์กรของแอมเบลล่า ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่โดยรวมของพนักงานเทคนิค นักวิจัย และทีมสนับสนุน
Fundiswa Mhlanga is currently awaiting trial for exposing MNU's illegal genetic research program.Fundiswa Mhlanga ยังคงรอการทดลอง สำหรับการเปิดเผยโครงการวิจัย ทางพันธุกรรมของ MNU ที่ผิดกฎหมาย
The reality is the International Whaling Commission does have a mandate to look at issues affecting dolphins, but the Japanese are trying to legitimize a practice that just about every country in the world has said no to.แต่มันก็เป็นหน่วยงานเดียวที่มีในตอนนี้ IWC ห้ามการล่าวาฬเพื่อการค้าในปี 1986 1 ปีต่อมา ญี่ปุ่นตอบรับด้วยการเพิ่มจำนวนการสังหารโลมา อีก 3 เท่าตัว และเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับวาฬขนาดใหญ่ มีวลีอยู่หนึ่งวลี
Governments are really great at getting together and holding meetings and conferences and glad-handing each other, but they never ever seem to accomplish anything.แล้วญี่ปุ่นก็ได้เห็นว่า นั่นเป็นช่องโหว่ ในตอนนี้ญี่ปุ่น มีโครงการวิจัย ที่เกี่ยวกับการฆ่าวาฬมิงคีเวล
Some sort of R and D project for a new Terminator.เป็นโครงการวิจัย สร้างหุ่นสังหารรุ่นใหม่
Defense Advanced Research Projects Agencyการป้องกันขั้นสูงสำนักงานโครงการวิจัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครงการวิจัย
Back to top