ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบนเรียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบนเรียบ*, -แบนเรียบ-

แบนเรียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบนเรียบ (adj.) flat See also: level Syn. ราบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flat (vt.) ทำให้แบนเรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything they saw about it was flat. But was it?ทุกอย่างที่เราเห็น แบนเรียบ แต่ที่มันเป็นนะเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบนเรียบ
Back to top