ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนวเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนวเขต*, -แนวเขต-

แนวเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวเขต (n.) boundary line See also: borderline Syn. เส้นเขต
แนวเขตแดน (n.) boundary line See also: border, borderline, frontier Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
requested perimeterแนวเขตที่มีการร้องขอ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
march (n.) แนวเขตแดน See also: ชายแดน Syn. border
breakthrough (n.) การบุกเข้าไปในแนวเขตของข้าศึก Syn. breakout
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All breaches were along the coastline... in what is a campaign of rapid dominance.แนวเขตของข้าศึกยาวไปตามแนวชายฝั่ง ดูเหมือนว่าเป็นยุทธการบุกยึดเเบบสายฟ้าเเลบ
You're behind enemy lines here.นายอยู่หลังแนวเขตข้าศึก
He dumped her just outside the perimeter of the abduction site.เขาทิ้งร่างเธอไว้ข้างนอก ของแนวเขตจุดลักพาตัว
I put the alert out to the FBI and Counterterrorism to expand the EBU's search to a 30-block radius.ผมเตือนไปยังเอฟบีไอและหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายแล้ว ให้ขยายแนวเขตสำรวจเป็นรัศมี 30 บล๊อค
The Italian fascists and German Nazis, aiming to attack the impenetrable North Democratic Belt.ซึ่งก็คือพวกฟาสซิสต์ของอิตาลี และนาซีเยอรมัน ที่จ้องจะทำลายแนวเขตประชาธิปไตย ทางเหนืออันแข็งแกร่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนวเขต
Back to top