ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถบยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถบยศ*, -แถบยศ-

แถบยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถบยศ (n.) stripe
English-Thai: HOPE Dictionary
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
English-Thai: Nontri Dictionary
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stripe (n.) แถบยศ See also: บั้งยศ Syn. chevron
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Son, I have the fate of a multi-trillion dollar enterprise in my hands, and you want me to let you earn your stripes now?ไอ้ลูกชาย ฉันกุมชะตา ของบริษัทหลายล้านล้านอยู่ในมือของฉัน แล้วนายอยากให้ฉันติดแถบยศให้นาย
I was sitting in this diner And my pop walked in,Sat down beside me.ปีที่แล้วฉันได้แถบยศ เลยกลับบ้านไปหาแม่และน้อง ฉันนั่งอยู่ แล้วพ่อฉันก็เดินเข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถบยศ
Back to top