ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต้มต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต้มต่อ*, -แต้มต่อ-

แต้มต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต้มต่อ (n.) handicap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vincent, the etiquette in golf is to shout "Fore."แต้มต่อของคุณคืออะไร วินเซนต์
Point spreads for NFL games.แต้มต่อรองของเกม NFL
Real change has come to Division.แต้มต่อเป็นของดิวิชั่น
We're outnumbered, seven to two.แต้มต่อเราคือ 7 ต่อ 2 แต่...
Josie´s odds are 3 to 1.แต้มต่อโจซี่ 3 ต่อ 1
Even money that that kid pokes himself with the sword... by the end of the evening.ไม่มีแต้มต่อสำหรับเด้กนั่นโดนดาบแทงตัวเอง ภายในคืนนี้
Until we know what the score is.จนกว่าจะรู้ว่าแต้มต่อจะออกมายังไง
Exposing ellen's body was supposed to achieve that.เปิดเผยศพเอลเลนควรทำให้มีแต้มต่อ
Is she onto miguel and do I smell leverage?หรือเธอรู้ทันมิเกล และผมได้กลิ่นแต้มต่อ?
And I found my leverage.และผมเจอแต้มต่อของผมแล้ว
And my leverage disappears.และแต้มต่อของผมก็สลายไปกับลม
And there goes my leverage.แล้วก็บ๊ายบายแต้มต่อของผม
The score is tied. The next point wins!คะแนนเท่ากัน/ แต้มต่อไปคือผู้ชนะ
The deck is stacked against you.เขาแค่มีแต้มต่อนิดหน่อยเอง
But if we find it, we'll have leverage to make him tell us where he got it.แต่ถ้าเราหาพบ เราจะมีแต้มต่อ ที่จะทำให้เขาบอกได้ว่า ได้มาจากไหน
Now, Sue Sylvester, she's gotten a lot of mileage, coming on this show and scaring you into thinking that a high school putting on a musical is the reason why your neighbor's house got foreclosed on.ตอนนี้ Sue Sylvester เธอได้แต้มต่อไปเยอะละ ..จากรายการนี้และความคิดที่ว่า โรงเรียนผลักดันศิลปะ
I don't play the odds. I play the man.ผมไม่เล่นแต้มต่อ ผมจะเล่นคน
Oh, I once had a three handicap.ฉันมีแต้มต่อ 3 แฮนดิแคป เชียวนะ
Anyway, now that our interview's over, I'm afraidหลังเอาแต้มต่อมาคิด ผมคิดว่านั่นหมายความว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต้มต่อ
Back to top