ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แง่ลบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แง่ลบ*, -แง่ลบ-

แง่ลบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แง่ลบ (adj.) negative Ops. เชิงบวก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling at (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นในแง่ลบ) อย่างรุนแรงกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a minute. I'm not negative.เดี๋ยวก่อนสิ ฉันไม่ได้มองแง่ลบนะ
What don't you like about them... and say it with some fucking conviction.แล้วนายไม่ชอบอะไร / พวกเขา แล้วไปตัดสินเค้าในแง่ลบแบบนั้น
And I really didn't want to sound negative about it.และฉันก็ไม่อยากให้มันฟังดูเป็นแง่ลบ
All right, stop with the negativity.เอาล่ะ อย่ามองในแง่ลบสิ
Your father was always negative and look where it got him.พ่อของลูกมองโลกในแง่ลบเสมอ แล้วดูที่พ่อไปอยู่สิ
First assignment, monitor my daily negative thoughts.งานมอบหมายอันแรกคือ ให้นับความคิดแง่ลบในแต่ละวัน
My friend was right when he said you were all doom and gloom.เพื่อนคุณพูดถูก \ ที่เค้าบอกว่าคุณมองโลกในแง่ลบ
What means "doom and gloom"?อะไรล่ะ? \ มองโลกในแง่ลบงั้นหรอ?
You know.. You'll only see the horrible and the terrible.คุณมองทุกๆอย่างในแง่ลบ
We want to propose that Watergate be an umbrella term for everything negative.เราอยากให้นำเรื่องวอเตอร์เกท เป็นคำในความหมายร่วม\ ที่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ลบ
You know, you really are a negative person.คุณมองโลกในแง่ลบจริงๆ
I hate your negativity! I hate your reasons why not!ฉันเกลียดแง่ลบของคุณ ฉันเกลียดเหตุผลของคุณ
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน
I don't want to be negative, 'cause I think that feeling when you connect with a client is the best feeling in the world.แบบว่า... ไม่ใช่ฉันอยากมองแง่ลบนะ
Will only cast a negative light on you in the board's eyes.ในสายตาของพวกบอร์ด คงมองเห็นเธอแค่ในแง่ลบ
And please know that I won't judge any of you harshly if you decide that you cannot take care of my beautiful granddaughter.และได้โปรดรับรู้ไว้ว่า ฉันจะไม่คิดแง่ลบกับพวกเธอซักคน ถ้าเธอตัดสินใจว่า เธอไม่สามารถดูแล หลานสาวของฉัน
No reason not To go in with some positive mojo.ไม่มีเหตุผล จะคิดในแง่ลบ
Okay, if someone from the outside were to find out that I am a student at a community college, that could have a negative impact on my future career.คืองี้ ถ้ามีคนจากข้างนอกมารู้เข้าว่า ผมเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน นั่นจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ อาชีพการงานในอนาคตของผมได้เลยนะ
There's no need to worry, it will definitely turn out well.หยุดคิดในแง่ลบซะ แล้วเริ่มทำงานกันดีกว่า
I'm sorry to be so negative, Madam President, but we have to be realistic.ผมเสียใจครับท่านปธน. ที่ต้องมองในแง่ลบ แต่เราต้องอยู่ในพื้นฐาน ของความเป็นจริง
Once again, you're assuming the worst of me.นี่ก็อีกครั้ง ที่คุณมองผมแง่ลบ
The problem is that all of this negative stuff is keeping other students from auditioning.ปัญหาคือกระแสแง่ลบพวกนี้ ทำให้คนอื่นๆ ไม่กล้ามาออดิชั่น
Your glass half empty much?นายชอบคิดแง่ลบรึเปล่าล่ะ
It'll have an emotional effect on her killer, but positive or negative, neither one will help.มันมีผลต่ออารมณ์ของฆาตกร จะแง่บวกหรือแง่ลบก็ไม่ได้ช่วยอะไร
She only spoke in terms of expelling negative thoughts or visualizing her truth.เธอพูดแค่ว่าการขจัด ความคิดในแง่ลบ หรือทำให้มองเห็นความจริงของเธอ
I wish you wouldn't take it as a negative.ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่มองมันในแง่ลบนะ
It's that same negative reaction we believe that a woman had toward the unsub at some point in the eighties.มันเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบในแง่ลบแบบเดียวกัน ที่เราเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้น แสดงต่อคนร้าย ในยุค 80
Because, aside from your constant Wharton putdowns,ฉันจะหาทางออกอื่น เพราะไม่ว่าเธอจะมอง Wharton ในแง่ลบยังไง
Look, guys, I hear your negativity, but also, can I counter with this?ฟังนะ ผมรู้พวกคุณมองมันในแง่ลบ แต่ผมขอโต้ตอบด้วยประโยคนี้หน่อย
Very negative way of looking at things.เป็นการมองโลกในแง่ลบจริง ๆ
What I don't need is to be lectured by a dwarf with a bad attitude.สิ่งที่ข้าไม่ต้องการ ก็คือคำสั่งสอนจากคนแคระ ที่คิดแต่แง่ลบ
Well, Emily's not exactly in the mood to absorb any more negative Grayson press right now...ตอนนี้เอมิลี่คงไม่มีอารมณ์ ที่จะรับรู้ข่าวในแง่ลบ ของเกรย์สันมากกว่านี้แล้ว
She'll probably write something negative just out of spite. Well, there is a chance you can still turn this around.เธอจะต้องเขียนในแง่ลบ เพราะความแค้น นี่อาจเป็นโอกาสที่แม่ จะได้เปรียบนะครับ
It's a shame so many people have such a negative reaction to something so natural.มันน่าละอายที่หลายคน มีการตอบสนองในแง่ลบ ต่อบางสิ่งที่ธรรมชาติมากๆ
I can't think of anyone who had a negative thing to say about her.นึกไม่ออกจริงๆ ว่าจะมีใครพูดถึงเธอในแง่ลบได้
Before we could switch brands, we were swamped with this tidal wave of negative reviews.ก่อนที่เราจะได้ปรับปรุงมัน เราก็โดนกดดัน เกี่ยวกับกระแสรีวิวในแง่ลบนี่
Don't you think any of that has anything to do with the fact that you've created an atmosphere based solely on negativity and raw ambition?เธอไม่คิดเหรอว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นเพราะความจริงที่ว่า เธอได้สร้างบรรยากาศอันโดดเดี่ยวบน ทัศนคติแง่ลบและความทะเยอทะยานดิบเถื่อน
That's definitely a negative, not to mention his taste in music.นั่นมันแง่ลบแน่ ๆ ไม่ต้องพูดถึงรสนิยมเรื่องเพลงเลย
I've not had any issue with my past being negative.ฉันไม่มีปัญหาอะไร กับอดีตของฉันในแง่ลบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แง่ลบ
Back to top