ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้วกาแฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้วกาแฟ*, -แก้วกาแฟ-

แก้วกาแฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้วกาแฟ (n.) coffee cup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, I know a lot about dirty coffee cups and I know a lot of facts, but I need to know all about you.ฟังนะ ฉันรู้ดีเรื่องแก้วกาแฟสกปรก และผมรู้เรื่องจริงๆ แต่ ผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ
So be sure to ask for a protective sleeve when you pick up your coffee.อย่าลืมขอกระดาษหุ้ม เวลาจับแก้วกาแฟ
There is a pair of cups of high quality. They smell good.มีแก้วกาแฟสุดหรูคู่นึง กลิ่นหอมจังเลย
THEN HOW COME THERE'S BOURBON IN MY COFFEE?แล้วทำไมแก้วกาแฟฉันมีเหล้าเบอร์เบิ้นละ
And we--we know that's gin in your coffee cup.และเรารู้ว่ามีจินอยู่ในแก้วกาแฟของคุณ -
"Hey, do you see an Aurora Borelis ink blot coming from that coffee mug?""เฮ้ มีใครเห็นลำแสงออโรรา ที่มาจากแก้วกาแฟบ้างมั้ย"
Coffee table on the left-hand side, coffee mug handle pointing to the left.โต๊ะกาแฟตั้งอยู่ทางซ้ายมือ หูแก้วกาแฟก็หันไปทางซ้าย
Just know if you ever hold your coffee cup up to me, you will be tapping it with a stump.จะบอกให้รู้อย่างนึงนะ ถ้าคุณถือแก้วกาแฟแล้วทำแบบนี้กับชั้นนะ ชั้นจะกระทืบคุณให้จมดินไปเลย
Is it just me... or is his coffee cup identical to Emily's?ผมแค่เพียง... หรือแก้วกาแฟเขา เหมือนของเอมิลี่
I went to wash some cups.ฉันไปล้างแก้วกาแฟนะคะ
Broke a coffee cup and sliced my hand open trying to pick up the pieces.ทำแก้วกาแฟแตกน่ะ และมันก็บาดมือฉัน พยายามจะเก็บกวาดชิ้นส่วนมันน่ะ
And... and floating, broken coffee mugs when Nora comes down here, that would be awesome.และแก้วกาแฟลอยได้ที่แตกแล้ว ก่อนนอร่าจะลงมา มันคงจะดีมากเลย
I know. It's written on the coffee mug you got me for Father's Day.ฉันรู้ มันเขียนอยู่ที่แก้วกาแฟ
Got two coffee cups, one with lipstick.มีแก้วกาแฟสองแก้ว กับลิปสติกหนึ่งอัน
♪ In midnights, in cups of coffee ♪หรือวัดจากราตรีผันผ่าน หรือวัดจากแก้วกาแฟ
Yeah. Just broke a coffee cup.ไม่เป็นไร แค่ทำแก้วกาแฟแตกน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้วกาแฟ
Back to top