ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แกล้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แกล้ม*, -แกล้ม-

แกล้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกล้ม (v.) accompany with
แกล้ม (n.) savories eaten with drinks See also: food eaten with liquor Syn. กับแกล้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not taking down Carl.แกล้มคาร์ลไม่ได้หรอก
You take me down, you walk out alive.แกล้มฉัน แกเดินออกไปแบบมีชีวิต
You quit the plan.แกล้มเลิกแผนของแกจะดีกว่า
And a low-fat dessert.แกล้มโยเกิร์ตไขมันต่ำ
Fact, he was on the winning side of your little thing.ฟุตบอลนัดที่แกล้ม เขาได้เงินมาจมหู
I was in the forest wrestling with a bear claw when we got the call.เพราะว่าชั้นกำลังดูมวยปล้ำ แกล้มเบียร์ตอนที่รับแจ้งเข้ามา
Have some beer nuts too!เอาถั่วไปแกล้มบ้างสิ
How about some sesame crackers to go with that?เอาขนมปังกรอบงาแกล้มด้วยมั้ย
And one appetizer of your choice here at the bar. Tonight, we have, uh... ?และก็กับแกล้มที่คุณเลือกได้เองหนึ่งที่ที่บาร์นี้ คืนนี้เรามี..
And I bet you take it up the fucking ass!ขอพนันไว้เลยว่าแกล่มจมแน่
This is perfect as appetizers for Dad when he drinks.ดีจังเลย เหมาะเป็นของแกล้มให้พ่อ
Can you pass the chex mix, please?ช่วยส่งกับแกล้ม ให้ทีได้ไหม
That's why you failed him.นั้นเป็นสาเหตุที่แกล้มเหลว
Are you mixing gaming with whiskey?เล่นเกมแกล้มเหล้าเหรอ?
Bud, blood, and beer nuts... it's the best smell in the world.หนุ่มสาวและเบียร์กับกับแกล้ม กลิ่นที่ดีที่สุดในโลก
Don't expectแต่อย่าคาดหวังถึงค๊อกเทลและกับแกล้ม
Geumgang soju near the Gaema Plateau and tearing into some snake.นั่งกินกับแกล้มอยู่เลย
Well, excuse me, I better go check on the hors d'oeuvres.เอาหละ,ชั้นขอตัวไปตรวจสอบกับแกล้มก่อนดีกว่า
Hedong food has strong flavors, suitable with my liquorอาหารฮอตั๋ง มีรสจัด เหมาะที่จะกินแกล้มสุรา
Oh, order pizza, probably crack a beer.ก็ สั่งพิชซ่า \ มาแกล้มกับ เบียร์ มั้ง
Oh darling, I think we should pace ourselves, or at least order something to eat.นี่ ลูก แม่ว่าเราควรเพลาๆหน่อย น่าจะสั่งอะไรมากินแกล้ม
You take me down first, you walk out alive.ถ้าแกล้มฉันได้ แกอยู่

แกล้ม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แกล้ม
Back to top