ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฮโรอีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฮโรอีน*, -เฮโรอีน-

เฮโรอีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฮโรอีน (n.) heroine Syn. ผงขาว
English-Thai: HOPE Dictionary
heroin(เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน
English-Thai: Nontri Dictionary
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroinเฮโรอีน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hard drug (n.) ยาเสพติดให้โทษที่รุนแรงมาก เช่น เฮโรอีน โคเคน Ops. soft drug
snow (n.) ยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว เช่น โคเคน, เฮโรอีน (คำสแลง) Syn. opium, cocaine, coke
heroin (n.) เฮโรอีน See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
mojo (sl.) เฮโรอีน See also: มอร์ฟีน
smack (n.) เฮโรอีน (คำสแลง) See also: ยาเสพติด
horse (n.) เฮโรอีน (ยาเสพติดชนิดหนึ่ง) (คำสแลง)
candy (n.) คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง) Syn. drug
chase the dragon (sl.) สูดควันเฮโรอีนจากการเผา
overjolt (sl.) เสพยา (เฮโรอีน) เกินขนาด Syn. OJ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's just literally burning money.เฮโรอีน ถูกเผาทิ้งหมด เผาเงินเล่นแท้ๆ
All negative.เฮโรอีน... ผลเป็นลบทั้งหมด
Heroin, it's comin' back in a big fuckin' way.เฮโรอีนก็ comin 'กลับใน fuckin ใหญ่' วิธี
Good quality "H," too.เฮโรอีนชั้นดีเลยด้วย
Heroin's out of his system.เฮโรอีนออกจากระบบของเขา
And heroin and guns and anything else you can think of.เฮโรอีนและปืน และอะไรอื่นอีกที่คุณจะคิดได้
And one of your stars has just moved from marijuana to heroin.และเป็นหนึ่งในดาวที่คุณเพิ่งย้ายจากกัญชาเฮโรอีน
In Sicily he has plants to process them into heroin.ในซิซิลีเขามีพืชที่จะดำเนินการให้เป็นเฮโรอีน
I don't care if Thailand drowns in heroin. That's their business.ผมไม่สนว่าประเทศนี้จะจมปลักกับเฮโรอีน นั่นมันเรื่องของพวกเขา
You had a couple kilos of heroin. You didn't notice the extra weight?คุณมีเฮโรอีนเป็นกิโลๆ แต่คุณกลับไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น?
I mean, clearly it's about his mum but Christ, he might be injecting heroin into his eyeballs for all I know.หมายถึงเรื่องแม่เขาน่ะ ตอนนี้เขาอาจจะฉีดเฮโรอีน เข้าตาอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้
You could have robbed banks, sold crack, stole your grandmama's pension, and nobody would have cared.ต่อให้แกปล้นแบงก์ ขายเฮโรอีน ขโมยเงินบำนาญย่ายายแก ก็ไม่มีใครแคร์
But his motive was pretty strong too. Heroin.แต่เฮโรอีนที่เราพบนั้น มันดูน่าจูงใจกว่า
Coroner's report says smack killed your boyfriend, Leticia.รายงานจากฝ่ายชันสูตรศพ บอกว่าแฟนคุณตายเพราะเฮโรอีน
Crab didn't use. He had a bad heart.แครปไม่เล่นเฮโรอีน เขามีีปัญหาเรื่องหัวใจ
Problem is, Diamond, no one's gonna believe that after I take the heroin I have in my pocket and put it in the glove box of the reasonably priced minivan you hav parked over there.ปัญหาก็คือว่า ไม่มีใครเขาเชื่อหรอก หลังจากที่ผมเอาเฮโรอีน ที่ผมมีในกระเป๋าเสื้อของผม และใส่ไว้ในช่องถุงมือ ในรถตู้มีราคาเหมาะสมที่คุณได้จอดอยู่ที่นั่น
To make heroin pellets.เพื่ออัดบรรจุเฮโรอีน
She was arrested twice for dealing heroin.เคยถูกจับสองครั้ง เกี่ยวกับเฮโรอีน
Some heroin went missing from lockup.มีเฮโรอีนหายไปจากที่เก็บ
Julie, it's not like it was heroin or crack.จูลี่ มันไม่ใช่เฮโรอีนหรือโคเคนนะ
How did you know how to cook the heroin?แล้วเธอรู้วิธีผสมเฮโรอีนได้ยังไง
Dragged him to his motel,and shot him up with drugs.ลากเขาไปที่ห้อง ฉีดเฮโรอีนให้เขา
But why I ask is last month we arrested three soldiers who were trying to smuggle heroin in from Kuwait.แต่ที่ผมถามเพราะ เดือนที่แล้ว... ..เราจับทหาร 3 คน ขณะจะขนเฮโรอีนจากคูเวต
I'm definitely gonna need some more heroin.ขอเฮโรอีนหน่อยได้มั้ย
And eventually started dealing heroin.และก็เริ่ม ที่จะข้องแวะกับเฮโรอีน
A dealer gave me an ounce of heroin to burn down an abandoned building.เขาให้ฉัน... เสพเฮโรอีน แล้วก็ให้จุดไฟเผาสิ่งก่อสร้างนั่นจนเป็นจุณ
We're not exactly moving heroin here.เราไม่ได้จะเคลื่อนย้ายเฮโรอีนจริง ๆ ที่นี่
I was okay with you slipping me enough crank to kill a horse.ฉันไม่ได้ว่าอะไรที่คุณทำกับฉัน ให้หยุดเสพโคเคนเฮโรอีน
If you want to waste your hard-earned heroin money on that shit, you be my guest.ถ้านายอยากเสียผลประโยชน์ ทำมาหากินลำบากจากเงินเฮโรอีนเหี้ยนั่น ก็เชิญตามสบาย
You guys making any ground stepping on that heroin monopoly?พวกนายขยายอาณาเขต ข้ามถิ่นผู้ผูกขาดซื้อเฮโรอีนได้หรือยัง
Niggers can't buy guns, can't protect their heroin.ไอ้พวกนิโกรซื้อปืนไม่ได้ ไม่สามารถป้องกันเฮโรอีนพวกมัน
What I really need... is that nigger's heroin trade.สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือ ... ค้าขายเฮโรอีนให้พวกนิโกรนั่น
Prelim tox showed traces of meth,E and heroin in his systemการตรวจสารพิษในเบื้องต้น พบร่องรอยของ\ สารเสพติด ยาอี และเฮโรอีนในร่างกายของเขา
Niners are expecting a huge heroin shipment.คาดว่าพวกไนเนอร์ เป็นการจัดส่งเฮโรอีนทางเรือชุดใหญ่
Mayans got two shops where they cut and bag the heroin.พวกมายันมีสองร้าน เป็นจุดที่พวกเขาแยกและบรรจุถุงเฮโรอีน
What was that, heroin?นั่นอะไร เฮโรอีนใช่ไหม
Man, look, I'm off the heroin.โย่ว ฟังนะ ผมเลิกเฮโรอีนแล้ว
How much heroin does a half a million dollars buy?และเท่าไหร่เธอถึงจะพอ เฮโรอีนเท่าไหร่
We're gonna come down quick and hard on the criminal gangs that control the flow of heroin on the estate.เราจะจัดการกับพวก แกงค์อาชญากรอย่างสุขุม แกงค์พวกนี้ควบคุม การค้าเฮโรอีนในแฟลต
Martindale was a major heroin importer.มาร์ตินเดลเป็นผู้นำเข้าเฮโรอีนรายใหญ่ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฮโรอีน
Back to top