ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอาอกเอาใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอาอกเอาใจ*, -เอาอกเอาใจ-

เอาอกเอาใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาอกเอาใจ (v.) try to please See also: please Syn. เอาใจ, ตามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
coddlevt. เอาอกเอาใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอาอกเอาใจ.
complaisance(คัมเพล'เซินซฺ) n. การเอาอกเอาใจ,ความพึงพอใจ,น้ำใสใจจริง
complaisant(คัมเพล'เซินทฺ) adj. ซึ่งเอาอกเอาใจ,พอใจ,มีน้ำใสใจจริง, Syn. agreeable
fond(ฟอนดฺ) adj. ชอบ,รัก,ติดอกติดใจ,โง่,งมงาย. v. เอาอกเอาใจ,รัก,ชอบ,ทำให้โง่., Syn. affectionate,-A. averse
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
officious(อะฟิช'เชิส) adj. เสือก,ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น,ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป., See also: officiousness n., Syn. meddlesome
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
oily(ออย'ลี) adj.,adv. เป็นมัน,ซึ่งมีน้ำมัน,เอาอกเอาใจ,ราบรื่น,กลมกล่อม., See also: oiliness n., Syn. polished
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
English-Thai: Nontri Dictionary
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shine up to (phrv.) เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. make up to, play up to, suck up to
attention (n.) การเอาอกเอาใจ See also: การกระทำอย่างรักใคร่
disaffection (n.) ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know how to please.เรารู้จักวิธีเอาอกเอาใจ
I don't buy into Eleanor, and she knows it, but you are being groomed.ฉันไม่เคยเอาอกเอาใจเอลีนอ... เธอก็รู้ดี แต่ว่าคุณ... ...จะได้เป็นเจ้าบ่าว
You don't want that. I'm flattered that you think that you have these feelings...คุณไม่ต้องการคนพรรค์นี้หรอก ผมมันช่างเอาอกเอาใจ จนคุณเกิดความรู้สึกพวกนี้
Did you cut yourself because you truly wanted to die or did you just want some attention?จริงๆคุณเองต้องการที่จะตาย หรือคุณแค่ต้องการคนเอาอกเอาใจ
You better pay close attention to what I do, baby girl.เธอต้องเอาอกเอาใจเขามากกว่านี้ ทำอย่างที่ฉันทำ เด็กสาวที่น่ารัก
At the office, they're treating me like I'm Elliot Ness, okay?พวกเขาเอาอกเอาใจฉัน ยังกะฉันเป็นเจ้าชายเอลเลียต เนต โอเคไหม
You should be passed out. Or hooked up to an IV.เธอควรจะสลบ รึไม่ก็ถูกเอาอกเอาใจอยู่
How very thoughtful of you, Orson.คุณกลายเป็นคนเอาอกเอาใจได้ยังไง ออสัน
I would reward that thoughtfulness.ฉันจะให้รางวัลแก่ความเอาอกเอาใจนั่น
I thought you wanted a little treat.ผมคิดว่าคุณอยากจะได้รับการเอาอกเอาใจซักหน่อย
Have the years of prim and pampery made me soft?ที่ความพิถีพิถันและเอาอกเอาใจหลายปี ทำให้ฉันเป็นแมวนุ่มนิ่ม
"What if I stopped worrying about their acceptance of me?"จะเป็นไงถ้าฉันเลิกเอาอกเอาใจคนอื่น?
People bend over backwards to cater to him.คนรอบข้างต้องเอาอกเอาใจเขา
If they accepted me they'd teach me how to walk and dance and, you know, how to listen to a man pleasingly.ถ้าพวกเขาเลือกฉัน พวกเขาจะสอนฉันเดินและเต้น และ พวกแบบ วิธีเอาอกเอาใจผู้ชาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอาอกเอาใจ
Back to top