ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอนเอียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอนเอียง*, -เอนเอียง-

เอนเอียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอนเอียง (v.) sway See also: lean to a particular side Syn. เอียงเอน, โน้มเอียง, เข้าข้าง Ops. เที่ยงตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
leaning(ลีน'นิง) n. การเอนเอียง,ความโน้มน้าว
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,
unwarped(อันวอร์พด') adj. ไม่เอนเอียง,ไม่ทำให้เปลี่ยนรูป
English-Thai: Nontri Dictionary
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
trend(n) ความเอนเอียง,ทิศทาง,แนวโน้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluidเอนเอียง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean against (phrv.) เอนเอียง See also: มีอคติกับ
tilt (vi.) มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schools are a disgrace. Lack of opportunity. Bias in the judicial system.โรงเรียนก็แย่ โอกาสก็ไม่มี กฏหมายก็เอนเอียง
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ
True. But i can't be objective! I know them too well.ก็จริง แต่ผมเอนเอียงไม่ได้ ผมรู้จักเขาดีเกินไป
I think you two are leaning a little heavier on the prosper angle.ผมคิดว่าคุณทั้งสองคนต่างเอนเอียง มากหน่อยในมุมมองของความรุ่งเรือง
At least tell me which way you're leaning,อย่างน้อยบอกฉันซักทาง\ คุณกำลังเอนเอียง
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง
Mr. President, I understand the natural inclination to want to save the passengers, but the truth is, we have no reason to trust this man.ท่านปธน. ผมเข้าใจถึงความเอนเอียง ที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้โดยสาร แต่ความจริงก็คือ
And if we sense anyone starting to waver...และถ้าเราสังหรณ์ได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มเอนเอียง
I should have kept my manners, but I forgot, and my heart wavered.ฉันควรจะเก็บความรู้สึกของฉันเอาไว้ แต่ฉันเผลอลืมแล้วก็เอนเอียงไป
Well, I was leaning towards elitist Oxford prig, but now that you mention it, self-satisfied do-gooder works, as well.ฉันคิดว่าคุณเอนเอียงไปทางภาคภูมิใจที่ตัวเองจบอ๊อกฟอร์ด แต่ไหนคุณก็พูดถึงมันแล้ว เปลี่ยนเป็น ทำดีตามความพอใจของตนเอง ประมาณนั้นดีกว่า
And that Talbot has a proclivity towards girls that age.รู้เรื่องที่ทัลบอทมีใจเอนเอียงกับเด็กวัยนี้
Sir, we need to keep leaning on them.ท่านคะ เราต้องเอนเอียง ไปทางพวกเขาค่ะ
It means that whether you patrol our halls or our borders, you watch a surveillance screen or you tend to our human livestock, you fucked up.หมายความว่า ไม่ว่าจะ ตรวจตราห้องโถง หรืออาณาเขตของเรา\ พวกแกต้องตรวจตราให้ดี หากพวกแกเอนเอียง\ เข้าข้างมนุษย์ละก็
Any idea the status of the case, which way it was leaning?พอจะรู้สถานะคดีมั้ย เอนเอียงไปด้านไหน
I managed to convince myself that you weren't shagging him.ผมคงเอนเอียงไปแล้วถ้าเธอไม่ได้เอาอยู่กับเขา
Perhaps his marriage to Sansa Stark had made him more sympathetic to the northern cause.บางทีเพราะการแต่งงาน กับซานซ่า สตาร์ค อาจจะทำให้ใจเขาเอนเอียง ไปทางฝ่ายเหนือมากขึ้น
So, either you didn't write it or you're getting sloppy to the point of risking the lives of our guests.ต่อให้คุณไม่ได้เขียนมันขึ้นมา หรือคุณเริ่มจะเอนเอียงไปทาง ที่จะทำให้แขกของเราตกอยู่ในอันตราย
I think we've grown quite prejudiced.ผมคิดว่าเราค่อนข้างจะตัดสิน เอนเอียงพอสมควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอนเอียง
Back to top