ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นแก่เงิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นแก่เงิน*, -เห็นแก่เงิน-

เห็นแก่เงิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นแก่เงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว Ops. เสียสละ
English-Thai: HOPE Dictionary
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mercenary(adj) เห็นแก่เงิน,โลภ,งก
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we said to you look there ought to be a principle higher than just making money.นี่คุณ คุณน่าจะมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ อย่าเห็นแก่เงินนักเลย หล่อนเขียนจดหมายตอบกลับมาว่า
Unlike you and your colleagues, money does not inspire me.ผมไม่เหมือนพวกคุณ ผมไม่เห็นแก่เงิน
The GyehRu Army is primarily made up of mercenaries.กองทัพเครูส่วนมากเป็นพ่อค้าเห็นแก่เงิน
They have debts. Go to a witch doctor. Sell a finger.พวกเขามีหนี้ ไปหาหมอแม่มดเห็นแก่เงินขายลายนิ้วมือ
A crooked money monger pretending to be a do-gooder have no right preaching about education and compassion.พวกเห็นแก่เงิน แสร้งเป็นคนดี ไม่มีสิทธิที่จะมาพูดเพกี่ยวกับการศึกษา และความเมตตา
You're obsessed with money now.เดี๋ยวนี้เธอเป็นพวกเห็นแก่เงินไปแล้ว.
You're giving your heart to a money-grubbing harlot who only cares about herself.เมือคุณเชื่อใจนางแพศยาที่เห็นแก่เงิน คนที่แคร์แต่ตัวของหล่อมเอง โปรดอย่าทำแบบนี้
He say, I'm a boss who only cares about money.เค้าบอกว่าเจ้านายของเขาเห็นแก่เงิน
I am a thick-skinned person who only sees moneyฉันไม่อายที่ฉันเป็นคนเห็นแก่เงิน
You're going to think me shallow, but the world I live in, if they sense this vulnerability, they will use it as a weapon.ลูกกำลังคิดว่าแม่เห็นแก่เงิน แต่ในโลกที่แม่อาศัยอยู่ ถ้าพวกเขารู้ว่าแม่กำลังลำบาก
But that doctor, well, I guess he needs the money, so he'd do that kind of work.ผมเดาว่าเขาเห็นแก่เงิน เขาเลยยอมทำงานประภทนั้น
Oh, well. I'm glad to see you're willing to sell out our heritage for a few extra gil.อ๋อ เหรอ ดีใจนะที่เห็น คนขายสมบัติชาติ เพราะเห็นแก่เงิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นแก่เงิน
Back to top