ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือทน*, -เหลือทน-

เหลือทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือทน (v.) be unbearable See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน
เหลือทน (adv.) intolerably See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน
English-Thai: HOPE Dictionary
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
trying(ไทร'อิง) adj. ยากลำบาก,เหลือทน, See also: tryingly adv. tryingness n., Syn. difficult
English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน
intolerable(adj) เหลือทน,มากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insufferably (adv.) อย่างเหลือทน See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ Syn. unbearably, intolerably Ops. endurably, tolerably
insupportably (adv.) อย่างเหลือทน See also: อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ Syn. unbearably, insufferably, intolerably Ops. endurably, tolerably
unbearable (adj.) ซึ่งเหลือทน See also: ซึ่งไม่สามารถทนได้, ซึ่งทนไม่ไหว, ซึ่งเหลืออด Syn. intolerable, distressful Ops. tolerable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've had enough of this! I want to get out of here!ฉันเหลือทนแล้ว(พอกันที)กับเรื่องนี้แล้ว ฉันอยากออกไปจากที่นี่
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
I've had enough of thisฉันเหลือทนกับเรื่องนี้แล้ว / พอกันทีสำหรับเรื่องนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm free. I'm free. Quick, quick, wish for something outrageous.ข้าเป็นอิสระ อิสระ เร็วเข้า เร็วๆ ขอพรอะไรซักอย่าง ที่มันเหลือทน
And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.แล้วท่าทางของหล่อนก็แค่นั้น ไม่มีสมัยนิยมซึ่งฉันคิดว่ามันเหลือทนจริงๆ
She had better had stayed home! Assistance is impossible, and condolence insufferable.หล่อนน่าจะอยู่บ้านของหล่อน ความช่วยเหลือ ไม่มีทางเป็นไปได้และการแสดงความเสียใจเป็นเรื่องเหลือทน
I'm sure you have some kind of spell on you, and I've had more than enough of witches and spells!ฉันเชื่อว่าเธอต้องโดนคำสาปแน่ๆ และฉันก็เหลือทนกับแม่มดและคำสาปแล้ว
When I see you, I feel fed upเห็นคุณทีไร ,ชั้นเหลือทนแล้วนะ
I am so fed upชั้นรู้สึกเหลือทนแล้ว
Leonidas, my compliments and congratulations.แม้ติดที่ความจองหอง เหลือทนของท่านบ้าง สมมติเทพมาเพื่อสรรเสริญ ความอาจหาญ
Seriously, this is intolerable.จริงๆนะ นี่มันเหลือทนแล้วนะ
Don't open your mouth The stench is unbearableอย่าเปิดปากนะ กลิ่นเหม็นนี่เหลือทนจริงๆ
Tim Messenger's tenure as editor of the Sandford Citizen has been unbearable.ทิมเป็นนักเขียนของแซนฟอร์ดที่เราเหลือทนมาก
What a shame, don't you think?ช่างน่าสมเพชเหลือทน จริงมะ?
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้
With an unbearable emptiness.ด้วยความว่างเปล่า อย่างเหลือทน
♫ The summer is too hot ♫Natsu wa atsu sugite ฤดูร้อนที่ร้อนเหลือทน
The itching will become almost unbearable.อาการคันจะกลายเป็นสิ่งที่เหลือทน
Bluebells, cockleshells. Eenie, miny...แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน...
It's not so much what you look like, it's what's inside that he can't stand.เขาไม่ได้ดูรูปลักษณ์ภายนอก แต่นิสัยเจ้าต่างหาก ที่มันเหลือทน
Now, I'm getting tired of you leaving me behind.ฉันเบื่อเหลือทนที่พวกนายทิ้งฉันไว้นะ
She likes to shave the sheep for the pelt for the sex, sexuals, yes.ฉันเหลือทนแล้วนะ แคทเธอรีน
Jeff, no! Why would you do something like this? Jeff!ไม่ได้อีกนานเลยล่ะ คุณทำแบบนี้ทำไมกัน? เพราะฉันเหลือทนกับการที่พวกเธอ
The whole world stared, so I swallowed the fear#ทั้งโลกต่างจ้องมอง# #ฉันเลยกลัวเหลือทน#
And there'll be some days when... life just sucks.จะต้องมีสักวันที่เธอรู้สึกว่า... ชีวิตมันช่างห่วยแตกเหลือทน
I am tired of being silent.ชั้นเหลือทนกับการต้องหุบปากสงบคำ
"Is it just me, or are circles pointless?"หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
Is it just me, or are circles pointless?หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
So far this act is pointless.การแสดงของคุณซิเหลือทน
Okay, fine, is it just me or are circle pointless?หลงทางยังหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
Rachel's always been a little insufferable, but ever since she won Winter Showcase, her ego and behaviour are out of control.เรเชลนั้นเหลือทนจริงๆ เพราะตั้งแต่เธอชนะการประกวด Winter Showcase อีโก้เธอขึ้นสูงปรี๊ดและเริ่มจะควบคุมไม่อยู่แล้ว
♪ went up the water spout"ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน"
♪ Went up the water spout"ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน"
I'll give you a quid if you can name me a more insufferable sod.ผมจะให้เงินคุณปอนด์นึง ถ้าคุณตั้งฉายาให้ผมว่า ชายผู้เหลือทนมากๆ
Ya know, sometimes your kind heart and good nature is just unbearable.ยารู้บางครั้งหัวใจชนิดของคุณ และธรรมชาติที่ดีเป็นเพียง เหลือทน
That's it. I'm done.พอกันที ชั้นเหลือทนแล้ว
Wondering if I was truly losing you was... unbearable.สงสัยว่าถ้าผมเป็นจริง การสูญเสียที่คุณเป็น ... เหลือทน
Isn't one enough?คนเดียวก็เหลือทนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือทน
Back to top