ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหมาะเจาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหมาะเจาะ*, -เหมาะเจาะ-

เหมาะเจาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหมาะเจาะ (v.) be fitting See also: be suitable Syn. เหมาะเหม็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
godsendn. สิ่งหรือเหตุการณ์ที่ได้มาอย่างเหมาะเจาะ (ยังกับพระเจ้าประทานให้), Syn. blessing,boon
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant
English-Thai: Nontri Dictionary
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well,that's pretty convenient -- showing up right when we find the girl with some bigwig on your tail?เหมาะเจาะดีนะ โผล่มาตอนเราหาตัวผู้หญิงเจอ แล้วมันก็ตามหลังเธอมาพอดี
It's all very neat, but it is completely circumstantial.เหมาะเจาะดีมาก แต่เป็นไปตามภาวะแวดล้อมเท่านั้น
Talk about taking a header.เหมาะเจาะอะไรขนาดนั้น
How convenient.เหมาะเจาะอะไรอย่างนี้
"store these addresses," rather than all this mumbo jumbo from the future language.เหมาะเจาะเลย ผมขอโทษล่วงหน้าถ้าผมแสดงตัว เป็นปีศาจจอมแข่งขันในสนาม
And what perfect timing. Here he is now, ladies and gentlemen.เวลาช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้น เขามาแล้วทุกท่าน
So, this makes sense.นี่แหละเหมาะเจาะ - โอ้ เลสเตอร์
What good timing We've got another guest, let him inช่างเหมาะเจาะ เรามีแขกอีกคน ให้เขาเข้ามา
It all makes sense now.เรื่องมันเหมาะเจาะเลย
There now. That is just perfect.ถึงแล้ว ช่างเป็นตำแหน่งที่เหมาะเจาะ
In our dance's balancing act lies the perfect movementการโยกย้ายส่ายระบำ อยู่บนการเคลื่อนไหวอันเหมาะเจาะ
And on just the perf ect dayมาได้วันเหมาะเจาะพอดีเลยนะ ดีไหม
No, you're wrong. Right now's the perfect time.ผิดแล้ว ตอนนี้เลย เวลาเหมาะเจาะ
Timing could be better.ช่างเลือกเวลาได้เหมาะเจาะซะจริง
How convenient.ช่างเหมาะเจาะอะไรอย่างนี้
I'm not saying you should go to confession like that but for what you're about to do, it's perfect.ผมไม่ได้บอกว่าคุณควรจะไปสารภาพแบบนั้น... แต่สำหรับสิ่งที่คุณกำลังจะทำ มันเหมาะเจาะมาก
Which makes you the ideal test caseนี่เหมาะเจาะกับตัวทดลองชั้นยอด
Pretty damn good.มันช่างเหมาะเจาะเหลือเกิน
The perfect spot for my summer palace!ที่เหมาะเจาะสำหรับพระราชวังฤดูร้อนของชั้น
They taught me how to kill, how to feel no pain, and most importantly, that every job has a perfect weapon.พวกเค้าสอนให้ผมฆ่า ให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด และที่สำคัญที่สุด สอนว่างานทุกงานต้องมีอาวุธที่เหมาะเจาะ
Well, I'm the perfect weapon.ผมนี่แหละ อาวุธที่เหมาะเจาะ
I'm organizing a junket, such as it is, to Dubai.ที่คิดว่า... คุณเหมาะเจาะมาก
AND, UH, NO ONE OVERHEARS YOU TALKING. Rossi: I'D BUY ALL THAT."เวลาช่างเหมาะเจาะทุกครั้ง ขอบคุณสำหรับคืนนี้"
It's the perfect setting.มันเป็นฉากที่เหมาะเจาะ
But how could you know that?เวลาของคุณเหมาะเจาะมาก
Since miss Taylor was there for the original dedication, it's only fitting that we have her do the honors today.คุณเทรเลอร์อยู่ที่นั่น ตอนพิธีกล่าวคำอุทิศครั้งแรก มันช่างเหมาะเจาะที่พวกเราได้เธอ ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้
Oh, how fitting then, that you should have a stag of your own to play with.ช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ มีกวางไว้เล่นเอง
Now isn't that a neat coincidence?นั่นไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเหมาะเจาะหรอกเหรอ?
I thought, "this is impeccable timing -ฉันคิดว่า นี่มันเป็ฯเวลาที่ช่างเหมาะเจาะ
They seem to fit perfectly.พวกมันดูเหมาะเจาะพอดี
We have also determined that these garments fit ridiculously well.เรายังสามารถบ่งชี้ได้ว่า ชุดทั้งสองนี้พอดีกับตัวของพวกเธออย่างเหมาะเจาะ
A perfect place for a guy to spin on his head.ที่สถานที่เหมาะเจาะสำหรับ พ่อหนุ่มนักทิ่มหัวหมุนติ้วๆ
No, the Flash shirt is because it's Friday, but it's nice when things work out.เปล่า เพราะมันเป็นวันศุกร์ต่างหาก แหม มันพอดีเหมาะเจาะเลยนะ
Barrett's a perfect match for Pearson.บาร์เร็ตต์เป็น คู่ที่เหมาะเจาะของเพียร์สัน
And when the time's right, those kids will battle it out and only a handful of them will get signed.เมื่อถึงเวลาเหมาะเจาะ เจ้าพวกนี้ก็จะแสดงตัวออกมา และแค่หยิบมือของพวกนี้ เท่านั้นจะได้เซ็นสัญญาเล่นลีกใหญ่
A seriously amazing coincidence.บังเอิญได้เหมาะเจาะมาก
That's not convenient timing?นั้นไม่ใช่ เวลาที่เหมาะเจาะหรอ?
Decent stick. Very smooth.แทงได้ตำแหน่งเหมาะเจาะ ราบรื่นมาก
Everybody. It's the perfect opportunity for the theft.ทุกคนครับ มันเป็นโอกาสเหมาะเจาะของโจร
See, lightning strikes sand at the right angle, it crystallizes into the perfect shape of itself.คิดว่าน่าจะหมายถึงผลึกแก้ว เห็นไหม... สายฟ้าฟาดทราย ในมุมที่เหมาะเจาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหมาะเจาะ
Back to top