ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนือหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนือหัว*, -เหนือหัว-

เหนือหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนือหัว (adv.) overhead
English-Thai: HOPE Dictionary
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
suzerain(ซูซะริน,-เรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รัฐหรือผู้ปกครองที่มีอำนาจควบคุมทางการเมืองเหนืออีกรัฐหนึ่ง,เจ้านครสมัยศักดินา,ประเทศเหนือหัว., Syn. sovereign
English-Thai: Nontri Dictionary
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overlord(n) เจ้าเหนือหัว,เจ้าศักดินา,ผู้มีอิทธิพล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the sky (adv.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. above Ops. below
overhand (adj.) ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่ Syn. overarm
overhand (adv.) ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่
overhead (adj.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. aerial, upper
overhead (adv.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. above, in the sky Ops. below
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's not every day we get fbi.- แต่ไม่ทุกวันที่เราเจอ F.B.I. # เสียงเครื่องบินเจ็ท เหนือหัว #
Towering over your headสูงตระหง่านเหนือหัวของคุณ
When you are in the presence of His Holiness... you must always be standing... bent in obeisance, hands folded in supplication.เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์เหนือหัว คุณจะต้องยืนเสมอ ก้มตัวลงแสดงความเคารพ พนมมือไว้ด้วยกัน
Always refer to him as "Your Holiness."และเรียกท่านว่า "องค์เหนือหัว" เสมอ
His Holiness, the Dalai Lama, would like to meet you.องค์เหนือหัวทรงอยากพบคุณ คุณแฮร์เร่อ
His Holiness has asked me to bring you along to my monthly audience.องค์เหนือหัวทรงขอให้เราพาคุณมาพบ ในการเข้าเฝ้าประจำเดือนของเรา
It's an honor to meet you, Your Holiness.เป็นเกียรติยิ่งที่ได้เข้าเฝ้า องค์เหนือหัว
I'm proud to be of service, Your Holiness.กระหม่อมรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับใช้ องค์เหนือหัว
Keep the light steady, Your Holiness.ถือไฟนิ่งๆ หน่อย องค์เหนือหัว
It's where His Holiness was born.ที่องค์เหนือหัวทรงประสูติ
Where's His Holiness?องค์เหนือหัวอยู่ที่ไหน
Your Holiness, this is General Chang Jing Wu...องค์เหนือหัว นี่คือ นายพลถั่งจิงวู
We pray that His Holiness, the Dalai Lama... will be granted the power to unify his people.ขอให้องค์เหนือหัวทะไลลามะ ประทานพลังให้เรา รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
From the government of Tibet... to Your Holiness, the fourteenth Dalai Lama... we ask you to rule your people... as the spiritual and temporal leader of Tibet.สารจากรัฐบาลทิเบต... ถึงองค์เหนือหัว องค์ทะไลลามะที่ 14 ขอให้ท่านทรงปกครองประชาชน
Mr. Harrer... from His Holiness.แด่คุณแฮร์เร่อ จากองค์เหนือหัว
Some nigger, some spic writes about Martin Luther King... or fucking Cesar commie Chavez gets a pat on the head.นิโกรบางคน ก็/เขียนเรื่องเกี่ยว มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์... หรือไม่ก็เรื่องซีซาร์ผสมกับเรื่องชาเวซ / เยินยอเทิดทูนไว้เหนือหัว
When I was a child, I saw them flying above my head.ตอนสมัยเด็กๆ ฉันก็มันเห็นบินอยู่เหนือหัวฉัน
Then the crown will pardon you.แล้วองค์เหนือหัวจะอภัยโทษให้คุณ
General Shang, Fa Mulan, orders from His Majesty, the Emperor.แม่ทัพชาง ฟา-มู่หลาน นี่เป็นสารน์จากองค์ฮ่องเต้ เจ้าเหนือหัว
Both of you, turn around. Put your hands on top of your head and interlock your fingers.ทั้งสองคนหันไป เอามือไว้เหนือหัว
Put your hands on top of your head, ma'am.เอามือไว้เหนือหัวด้วย คุณ
What about that luggage in the overhead compartments?แล้วกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในช่องเก็บของเหนือหัวล่ะ
That bar of chocolate is now rushing through the air above our heads in a million tiny little pieces.บอกแล้วไง ว่าช็อกโกแลตกำลังผ่านอากาศเหนือหัว ในสภาพชิ้นเล็กๆนับล้าน
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ
My good king, the oracle has spoken.มันคือกฏหมาย เจ้าเหนือหัว
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
You hear a whistling overheadคุณได้ยินเสียงนกหวีด อยู่เหนือหัว
See those things up above you?ดูของพวกนั้นเหนือหัวคุณสิ
Then I raise a blade over my head.แล้วผมก็ยกมีดดาบขึ้นเหนือหัว
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก
Do it in front of all the people.เจ้าก็จะเป็นนายเหนือหัว
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก
Is like putting a bull's-eye right over your heart.ก็เหมือนแขวนเป้าอยู่เหนือหัวใจของคุณ?
And raise his hammer overhead,เงื้อค้อนขึ้นเหนือหัว
With an apocalypse hanging over their head.กับจุดจบของโลก แขวนอยู่เหนือหัวพวกเขา
Hands above your head... Now.ยกมือขึ้นไว้เหนือหัว เดี๋ยวนี้!
But in order to give the crystal its power, emily used the comet that was passing overhead, and in order for that crystal to work again... the comet had to return.แต่การทำให้ คริสตัลมีพลัง เอมิลี่ได้ใช้พลังดาวหาง ที่พุ่งผ่านเหนือหัว และนั่นคือวิธีการ ทำให้คริสตัลใช้งาน ได้อีกหน...
The picture of you with a woman with a post-it note dialogue balloon above her head that says,รูปภาพของคุณกับผู้หญิง พร้อมโน้ตโพสอิทแปะไว้เหนือหัวเธอ
My talons are upon you!กรงเล็บข้าอยู่เหนือหัวเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนือหัว
Back to top