ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนือสิ่งอื่นใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนือสิ่งอื่นใด*, -เหนือสิ่งอื่นใด-

เหนือสิ่งอื่นใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนือสิ่งอื่นใด (adv.) above all
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
most of all (idm.) เหนือสิ่งอื่นใด See also: ที่สำคัญที่สุด
careerist (n.) ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Respect the law, but above all, respect the people.เคารพกฎหมาย เหนือสิ่งอื่นใด เคารพคน
And best of all I found us a fun, reasonable two-session cupcake decorating class at a bakery.เหนือสิ่งอื่นใด ฉันเจอชั้นเรียนสอนตกแต่งคัพเค้ก ที่เบเกอรี่
On top of everything, guess who's in charge of training the new guy and running the open mic night tomorrow?เหนือสิ่งอื่นใด ทายซิใครต้องดูแล และฝึกงานให้พนักงานคนใหม่ และยังต้องไปงานเปิดไมค์คืนพรุ่งนี้อีก
Amongst other things, I'm sort of the disciplinarian of the associates.เหนือสิ่งอื่นใด ผมค่อนข้างเขี้ยวกับผู้ร่วมงาน
Although I suspect his pride is hurting rather more.เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์คงรู้สึกเสียพระเกียรติมาก
Regardless, it is our sacred duty.เหนือสิ่งอื่นใด มันคือหน้่าที่อันศักดิ์สิทธ์
Above all, don't lose hope.เหนือสิ่งอื่นใด อย่าสิ้นหวัง
Above all, all day long, drink lots of water.เหนือสิ่งอื่นใด ให้ดื่มน้ำมาก ๆ ตลอดทั้งวัน
First of all, no one was ever good enough for Julia.เหนือสิ่งอื่นใด, ไม่เคยมีใครดีพอสำหรับ จูเลีย
And on top of my existing allergies,เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออาการภูมิแพ้นี่
More than anything, the fact that you guys joined forces,เหนือสิ่งอื่นใดคือ ข้อเท็จจริงที่พวกเธอรวมพลังกัน
Secrecy above all else, Mr. Sloan.เหนือสิ่งอื่นใดคือความลับ คุณสโลน
More than anyone in this world.เหนือสิ่งอื่นใดบนโลกนี้
It really and truly does.ใช่จริงๆ เหนือสิ่งอื่นใด
That was Police Commissioner Jacobs who just arrived on the scene...มันจำต้องใช้ความทุ่มเท, ความตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด, ความร่วมมือ ท้องถนนปลอดภัยขึ้นแล้ว
This might work out, after all.มันเป็นเรื่องที่ควรทำเหนือสิ่งอื่นใด
But overall, the plan was going pretty well.แต่เหนือสิ่งอื่นใด แผนของเราไปได้สวย.
Please. Yes. And also at ease.ได้โปรด แล้วเหนือสิ่งอื่นใด
That's all I'm interested in.อยู่รอด เหนือสิ่งอื่นใด
It is a strength beyond all measure.มันเป็นความแข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด
A man has to be understanding and put his wife before himself.ผู้ชายจะต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญกับภรรยา เหนือสิ่งอื่นใด
That's the main thing.นั่นจริงเหนือสิ่งอื่นใด
And more than anything, it was filled with affection.และเหนือสิ่งอื่นใด มันเต็มไปด้วยอารมณ์
I mean, I'm familiar with Hogan's Heroes and Castle Wolfenstein, but beyond that my German is a little rusty.ผมหมายถึง,ผมรู้จักหนังซีรี่ย์ Hogan's Heroes และปราสาท Wolfenstein นะ, แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ภาษาเยอรมันของผมค่อนข้างจะแย่อะ
Most of the time we just got really drunk.แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมชอบดื่มมากที่สุด
Things definitely got out of hand, but the kids are okay.แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ เด็กๆปลอดภัย
Well, Michael clearly cares more about winning than he does about saving your life.ไมเคิลต้องการเอาชนะเหนือสิ่งอื่นใด จากนั้นก็ช่วยชีวิตของนาย
But most of all, Agent Booth,แต่เหนือสิ่งอื่นใด เอเจ้นท์บูท
Well, yes, because what they really want overpowers everything else.อืม เป็นไปได้ เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนั้น มีพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด
♪ But most of all ♪#เเต่เหนือสิ่งอื่นใด#
Well, on top of everything else, they can't find my coat.ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาหาเสื้อโค้ทผมไม่เจอ
Otis, who gave his life to save a child's, now more than ever, our most precious asset.โอทิส ผู้ซึ่งสละชีวิต เพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อย และเหนือสิ่งอื่นใด คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา
You know, the other thing I've learned about you guys, it's never just one secret.รู้มั๊ย,เหนือสิ่งอื่นใด,ฉันรู้จักคนอย่างคุณดี. มันไม่ได้เป็นความลับอะไร.
We fell madly in love with each other.เราสองคนรักกันเหนือสิ่งอื่นใด
But most of all, enjoy the show.และเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้เอ็นจอยกับโชว์
Family above all.ครอบครัว สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
♪ But above all this, I wish you ♪#แต่เหนือสิ่งอื่นใด ฉันอยากให้เธอ... #
And above all, you mustn't tell my mother.และเหนือสิ่งอื่นใด เจ้าจะต้องห้ามบอกแม่ข้า
You hate the Hood and you hate Oliver, and you want more than anything for them to be the same person.พ่อเกลียดชายใส่ฮู้ดคนนั้น และพ่อก็เกลียดโอลิเวอร์ และเหนือสิ่งอื่นใดคือพ่อ ต้องการให้เขาเป็นคนเดียวกัน
When I became King, more than anything, I wanted to make him proud.เมื่อข้าเป็นกษัตริย์ ข้าอยากจะทำให้เขาภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนือสิ่งอื่นใด
Back to top