ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียคะแนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียคะแนน*, -เสียคะแนน-

เสียคะแนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียคะแนน (v.) lose a point See also: lose points Ops. ได้แต้ม, ได้คะแนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm either gonna lose the black vote or I'm gonna lose the law-and-order vote.ผมจะเสียคะแนนเสียงจากคนดำ ไม่ก็เสียคะแนนจากพวกเคร่งกฏระเบียบ
Did we loose someone else's vote?เราเสียคะแนนเสียงไปอีกแล้วเหรอ
Even with a good dress a drab model loses marks.แม้ว่าเสื้อผ้าที่ตัดจะสวยงามขนาดไหน ...ถ้านางแบบแย่ละก็เสียคะแนนเยอะเลยนะ
I don't want to lose because you look like a frump.ฉันไม่อยากเสียคะแนนเพียง เพราะเธอหน้าตาไม่เข้าขั้นหรอกนะ
Like adults. We'll lose if we don't get through it.เราจะเสียคะแนนถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้
I think the fireworks thing really set you back.ผมคิดว่าเรื่องพลุน่ะทำให้แม่เสียคะแนน
You lost my vote.คุณเสียคะแนนโหวตจากผมแล้ว
Falcone cannot afford to lose that vote.ฟอลโคนไม่มีทางยอมเสียคะแนนโหวต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียคะแนน
Back to top