ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลือดร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลือดร้อน*, -เลือดร้อน-

เลือดร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือดร้อน (v.) be hot-tempered See also: be impetuous, be quick-tempered Syn. ใจร้อน, โมโหง่าย, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
เลือดร้อน (adj.) hot-tempered See also: impetous, quick-tempered Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And given your prior reputation as a hothead,และนายเองก็ขึ้นชื่อว่าเลือดร้อน
Their blood is boiling hot.พวกเขายังเป็นคนหนุ่มเลือดร้อนอยู่
Wild companions, gambling, running around St James's like a neck-or-nothing young blood of the fancy.คบแต่เพื่อนเลวๆ เล่นการพนัน วิ่งไปทั่วเซนต์ เจมส์ เหมือนพวกวัยรุ่นเลือดร้อนที่คลั่งรัก
And then he doesn't even have his anger anymore.แล้วเค้าก็ไม่เลือดร้อน อีกต่อไป
Chuck is prickly. i'll be there,ชัคเป็นคนเลือดร้อน ผมจะไปที่นั่น
You might say you wouldn't like him when he's angry. So a hothead getting killed by TV's greatest hothead. Kind of sounds like just desserts, doesn't it?อาจจะบอกได้ว่า นายคงไม่ชอบเวลาที่เขาโมโห งั้นคนเลือดร้อน ถูกฆ่า โดยดาราทีวีที่เลือดร้อนที่สุด
Okay, fellas, put the rulers away. Zip up.โอเค หนุ่มเลือดร้อน เอากฎออกไปก่อน เก็บไปซะ
They're hot-blooded males, after all.พวกเค้าเป็นพวกหนุ่มเลือดร้อนกันทั้งนั้น
A hot-blooded young one...หนุ่มเลือดร้อนคนหนึ่ง... .
The crazy, impulsive vampire.แวมไพร์ ที่บ้าคลั่งเลือดร้อน
The crazy, impulsive vampire, in love with his brother's girl.เรื่องบ้าๆ แวมไพร์เลือดร้อน หลงรักแฟนของน้องชายตัวเอง
I've heard about you, the crazy, impulsive vampire in love with his brother's girl.ฉันเคยได้ยินเรื่องของนาย แวมไพร์เลือดร้อน ที่หลงรักแฟนของน้องชายตัวเอง
The crazy, impulsive vampire in love with his brother's girl.แวมไพร์เลือดร้อน ที่หลงรักแฟนของน้องชายตัวเอง
¶ As long as anyone with hot blood can ¶เป็นที่หมายปองของพวกเลือดร้อนทั่วไป
You're a very angry man, I can see that.เจ้ามันเลือดร้อน ข้ามองออก
We deal mostly with vacationers, you know?อาจเป็นพวกนักขับที่เลือดร้อน สารวัตรพบปัญหากับรถบางคัน
Ok, so he's impulsive, probably young, maybe a loner with nothing to lose.เขาเลือดร้อน อาจจะยังเด็ก อาจจะโดดเดี่ยว ไม่มีอะไรต้องเสีย
I've heard about you. Crazy, impulsive vampire.ฉันได้ยินเรื่องของนายมา แวมไพร์คลั่ง เลือดร้อน
Spartacus shall be far from thought in advance of the adolescent butcher's return.สปาร์ตาคัสมักไม่ค่อยคิดไตร่ตรองนัก เขาเดินทัพแบบวัยรุ่นเลือดร้อนป่าเถื่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลือดร้อน
Back to top