ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลยหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลยหัว*, -เลยหัว-

เลยหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลยหัว (v.) overflow the head Syn. มิดหัว, พ้นหัว,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you got your head all the way up it.นายเลยหัวปักหัวปำโงไม่ขึ้น
There you go,boss. Welcome aboard.ไปเลยหัวหน้า,ขอต้อนรับสำหรับการเดินทาง.
His best friend got ate and he's a bit vexed.เพื่อนเขาเพิ่งถูกเขมือบ เขาเลยหัวเสียนิดหน่อย
She had the funniest laugh, so we started laughing.เธอตลกจี้มาก เราเลยหัวเราะตาม
I didn't murder them. I raised my rifle. I shot over their heads.ผมไม่ได้ฆ่าพวกเขา ผมยกปืนขึ้น แล้วยิงเลยหัวพวกเขาไป
Even through the suit, boss, it smells like dead catfish in here.กลิ่นของมันทะลุชุดได้เลยหัวหน้า ขอบอกว่า แรงมากๆ
Come on, chief... one on one, for real this time.มาเลยหัวหน้า.. ตัวต่อตัว ของจริงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลยหัว
Back to top