ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องเหลือเชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องเหลือเชื่อ*, -เรื่องเหลือเชื่อ-

เรื่องเหลือเชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเหลือเชื่อ (n.) incredibility
English-Thai: Nontri Dictionary
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yarnเรื่องเหลือเชื่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The extraordinary claim of divine interventionเรื่องเหลือเชื่อจากการที่ได้พบกับพระเจ้านั้น
Here's an incredible thing. When Julia and Paul met, she was a virgin.เรื่องเหลือเชื่ออย่างนึงนะ ตอนจูเลียกับพอลพบกัน จูเลียยังเป็นสาวพรมจรรย์อยู่เลย
Ah, it's incredible, isn't it?เรื่องเหลือเชื่อใช่มั้ย?
If you can hear me, raise your right hand.เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ
Today, I have a great surprise for you.วันนี้มีเรื่องเหลือเชื่อ
You find someone you want to take advantage of... you tell them a fantastic story... and somewhere in there you say it:คุณมองหาเหยื่อที่คุณจะเอาเปรียบได้ เล่าเรื่องเหลือเชื่อให้พวกเขาฟัง แล้วคุณก็จะพูดว่า
This Is Unbelievable.นี่มันเรื่องเหลือเชื่อจริงๆ
I think this kind of thing doesn't happen here.ไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นที่นี้
Our guy's been living in pain-- pain at a constant eight for the last seven years-- because of an inflamed nerve in his nose.ของเราใช้ชีวิตกับความเจ็บปวด ความปวดระดับ8มาตลอด7ปี เพราะเรื่องเหลือเชื่อเลย
Or is this incredible load of horse shit being handed out by that computer vixen of yours?หรือว่าเรื่องเหลือเชื่อนี่มาจากกองอึม้า ที่จับเอามาโดยคอมพ์งี่เง่าของคุณ
Bill, it's the most amazing thing.บิลล์ มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดเลย
Women can do amazing things. I am one. I know.- ผู้หญิงทำเรื่องเหลือเชื่อได้ ฉันด้วย ฉันรู้
Oh, that's fantastic.โอ นั่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
It's all either classified, or it's incredible.ถึงแม้ว่ามันเป็นความลับ หรือมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
Yes, I know. I bet you laughed when I said I wanted to train you.เมื่อผมบอกว่าผมต้องการฝึกกับคุณ คุณต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแน่ๆ
I've heard about his implausibly-leaved trees.ฉันได้ยินเรื่องเหลือเชื่อในต้นไม้ที่เขาสร้าง
That's an incredible story.นั่นมันเรื่องเหลือเชื่อมาก
No matter how improbable it may seem, the tenth man has to start digging on the assumption that the other nine are wrong.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อขนาดไหน คนที่ 10 ต้องเริ่มค้นหาข้อสรุป เพื่อมาแย้งว่าอีก 9 คนคิดผิด
It's extraordinary.มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่
It's an incredible story.มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก
We talked about so many wonderful things.เราคุยกันเยอะแยะ มีแต่เรื่องเหลือเชื่อ
Not really. The amazing thing is, my friend Anna...ไม่เชิง เรื่องเหลือเชื่อก็คือ เพื่อนของฉัน แอนนา...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องเหลือเชื่อ
Back to top