ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เย็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เย็ด*, -เย็ด-

เย็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย็ด (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส
English-Thai: HOPE Dictionary
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like "Glenn and Gary suck Ross' midi cock and drop their hairy nuts in his eager mouth".เหมือน เกรน แอนด์ แกรี่ เย็ด รอส อมจู๋ แล้วก็หย่อนไข่ลงอไปในบางมัน
Holy Jesus, you do not use my jerkings to jack in our bathroom.เย็ดครก! เธอห้ามมาชักว่าวในห้องน้ำของเรานะ
Fucking hoes, man. I don't get that shit.เย็ดจิ๋ม เว้ย กูไม่อยากสะเออะนะ
Holy shit, at least they have a flash light here too.เย็ดดด.. แม่ง! อย่างน้อยมันก็มีไอ่ไฟฉายนี่ขายด้วย
To fuck a porn star in a cheap motel room?เย็ดนางเอกหนังX ในโรงแรมจิ้งหรีด?
Fucking this guy don't give a fuck.เย็ดผู้ชายคนนี้ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์
Your dad? Ew. Ooh, you bitch.เย็ดพ่อเธอ? โอ๊ย อีดอก
Screw them, dude. They're gonna freak out when they see the video.เย็ดเข้ สัตว์พวกห่านี่น่าขำจะตายห่า เมื่อไหร่พวกกูจะได้ดูวีดีโอว่ะ
Fucking do it, already.เย็ดเข้ เรียบร้อยแล้ว
Fuck you, Stifler.เย็ดเข้... .... สติฟเลอร์...
Where the fuck did you go?เย็ดเป็ด... . เอ็งไปไหนมาวะ...
Fucking fuck all, that's what you are, mate.เย็ดเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่คุณจะแต่งงาน
Mother...!เย็ดเเม่งมึงเอ้ย... !
Holy fuck, thank you. You're old enough looking girl. How does that feel?เย็ดแม่ ขอบใจนะ เธอก็ดูเป็นผู้หญิงแก่พอสมควรนะ รู้สึกไงบ้างล่ะ
Holy fuck. You mean, after you're done with your shift?เย็ดแม่ คุณหมายความว่า หลังจากที่คุณเสร็จงานแล้วน่ะหรอ
Holy shit. Are we really gonna shoot this in out of space?เย็ดแม่ นี่เราจะไปถ่ายทำกันนอกอวกาศด้วยหรอ
Holy shit. I get it! I fucking get it.เย็ดแม่ เข้าใจละ เข้าใจแจ่มแจ้งละ
Motherfucker.เย็ดแม่งเอ๊ย เทอรี่บอกว่าเค้าจ่ายให้ร้อยเหรียญ
Mother fucker... Fucking hurts man!เย็ดแม่เอ๊ย มันเจ็บนะเนี่ย
Jeez. This is the tuition?เย็ดโด้ นี่มันค่าเล่าเรียนเหรอวะ
Fuck the romans. And their fucking horns.เย็ดโรมันด้วยแล้วก็เย็ดเสียงเปรตนั้นด้วย
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว !
I'm fucked. Oh, fuck. Oh, fuck.ฉันเย็ด โอ้เพศสัมพันธ์ โอ้เพศสัมพันธ์
I don't care if you fuck in the toilets. Really.ฉันไม่สนถ้าพวกนายจะเย็ดกันในห้องน้ำ
I fucked her all night to calm her down.ฉันเย็ดเธอทั้งคืน ให้สงบสติอารมณ์
You mother fucker Statement!ไอ้เย็ดแม่ รายงานตัวด้วย
You mother fucker Scumbagไอ้เย็ดแม่ ไอ้เศษสวะ
I swear to God, if you don't fuck her, I'll kill myself!Matt กรูสาบานเลยนะ ถ้ามึงไม่เย็ดเธอกรูจะกัดลิ้นตาย!
Matt, please. Please, Matt. Fuck her for me.ไอ้ Matt ขอร้องนะ Matt นะ เย็ดเพื่อกรูนะ!
He says he'll think about it. And what does that motherfucker do?รู้ไหมว่าไอ้แม่เย็ดนั่นทำอะไร?
Let's make some fucky-fucky.เตรียมฉากเย็ดกันเร็วเข้า
MATT: Bite me, Fuck Face. DEREK:แมตต์ ทำไมมึงทำหน้าเห่ยงั้นวะ เย็ดเข้..
I've seen it a million times, you fucking ass-booger.กูดูมันแม่งเป็นล้านๆรอบแล้ว แม่งเย็ดเอ้ย สันด๋อย
Holy shit, Arrianna.โอ เย็ด... อาเรียนน่า น่าเจี๊ยะของกู
And he said all they do at Band Camp is screw 24/7.พี่จิมบอกว่า พวกแม่งเคยรุมลงแขกสาวๆ เย็ดกระหน่ำแม๊ก 24 ต่อ 7
Anyway, there's this bonfire-slushee party tonight... and I really need to know Step Two in the Stiffmeister plan.ยังไงก็ตามรอบกองไฟคืนนี้ กูต้องการรู้แผนขั้นที่ 2 ของนักเย็ดตัวยง
Just like when we were kids, around me, you were regular old Matt... but around Steve and his friends, you were the Stiffmeister.เหมือนตอนเราละอ่อนรอบๆตัวฉัน เธอชอบทำตัวเด่นกว่าคนอื่น แมตต์ รอบๆตัวพี่สตีฟและเพื่อนพวกเขา เธอคือ ตัวเย็ดกระจาย
The only person who's gonna get laid around here.แถวๆนี้ มีคนๆเดียวเท่านั้นที่ได้เย็ด
You a dead man, motherfucker.สัตว์ มึงตายแน่ เย๊ดมามี๊มึง
Just be still, motherfuckers!อยู่นิ่งๆ ไอ้เย็ดแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เย็ด
Back to top