ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมืองขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมืองขึ้น*, -เมืองขึ้น-

เมืองขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองขึ้น (n.) colony See also: dependency Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช
English-Thai: HOPE Dictionary
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch
English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vassal stateเมืองออก, เมืองขึ้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dependency (n.) เมืองขึ้น See also: ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น
governor-general (n.) ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ
intercity (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองขึ้นไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India is British. That's what being colonized is about.อินเดีย คือ อังกฤษ เพราะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
For a company like Disney it goes even further where it's actually building a town Celebration Florida.สำหรับบริษัทอย่างดิสนีย์ มันไปไกลกว่านั้นอีก มันสร้างเมืองขึ้นมาจริง ๆ เมืองเซเลเบรชั่น ฟลอริดา
Thank God we own India!เหมาะเหม็ง อินเดียเป็นเมืองขึ้นของเรา
Before the town had a name.ก่อนที่ตั้งชื่อเมืองขึ้นมา
Fifty-eight British colonies and dominions have taken part, making this the largest exhibition staged anywhere in the world.พระเจ้าจอร์จที่ห้า ประเทศราชและเมืองขึ้นทั้ง 58 แห่งร่วมมือกัน ทำให้งานแสดงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
Crisis alert. A civil war has broken out in Ethiopia.เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเอธิโอเปีย
If the colony survives...ถ้าเมืองขึ้นนี้สามารถรอดไปได้
He said so he could rebuild it, but...เค้าพยายามจะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่...
They say that once you grow crops somewhere... you've officially colonized it.พวกเขาบอกว่าเมื่อคุณปลูกพืชที่ใดที่หนึ่ง คุณเคยตกคือเมืองขึ้นอย่างคือทางการ
I mean, look, we rebranded the city, we got the new tourism program, we got the new high-speed rail line to Central City.คือ ฉั้นหมายความว่า พวกเรากู้เมืองขึ้นมาใหม่ พวกเราได้โปรแกรมท่องเที่ยวใหม่ พวกเราได้ รางความเร็วสูงไปยัง เมืองเซนทรัลซิตี้(เมืองที่แฟลชอยู่)
Bones, there's a city plaza coming up.กระดูกมี พลาสา เมืองขึ้นมา
Ford must have dug it up again.ฟอร์ด ต้องขุดเมืองขึ้นมาใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมืองขึ้น
Back to top