ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมียเก็บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมียเก็บ*, -เมียเก็บ-

เมียเก็บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมียเก็บ (n.) concubine See also: mistress Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was a rare beauty I took her as my mistress a whileหล่อนสวยจับใจจริงๆ ผมเลี้ยงเธอเป็นเมียเก็บอยู่พักหนึ่ง
Got up to your new mistress this weekend?ไม่ไปหาเมียเก็บคนใหม่คุณ สุดสัปดาห์นี้เหรอ
We know she was Tanaka's mistress.เรารู้ว่าเธอเป็นเมียเก็บของทานากะ
She wasn't just his mistress.เธอไม่ได้เป็นแค่เมียเก็บ
*And Vladimir collects ceramic unicorns.*♪และวลาดิเมียเก็บ ยูนิคอร์นเซรามิก ♪
I vote for mistresses. Plus his gizmo fried my watch.ผมโหวตให้เรื่องเมียเก็บ กับ ไอ้หมอนั่นที่ทำนาฬิกาข้อมือผมพัง
They've confirmed that he's got a mistress.พวกเขายืนยันว่าเขามีเมียเก็บ
It is not just extravagant dinners with his mistresses this man promised the people a future of prosperity.ภาพตอนที่เขาผลาญเงินในงานเลี้ยงกับเมียเก็บของเขา เขาได้สัญญาว่าจะนำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชน
Are you picturing the PI as you and me as the gangster's moll?คุณนึกภาพว่านักสืบเป็นคุณ ส่วนฉันเป็น เมียเก็บของมาเฟียงั้นเหรอ
Thank you for opening my eyes to two new stereotypes.พวกนี้ใช้นิ้วเก่ง เพราะเล่นเสพสุขกับเมียเก็บบ่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมียเก็บ
Back to top