ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมฆา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมฆา*, -เมฆา-

เมฆา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมฆา (n.) cloud Syn. เมฆี, เมฆ, เมฆินทร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส
The heart for Smoke Frogหัวใจ... สำหรับเ้จ้า... กบเมฆา
I'm not hearing the cries of a deformed creature yearning to be king."หมู่เมฆามืดครึ้มเหนือบ้านเรา ดั่งความใกล้ชิดของท้องทะเลใต้พสุธา
"But then a dark cloud approached, accompanied by wind."แต่น้ำตานั้นกลับ ใหญ่หลวงกว่าเมฆาหรือวายุ
Gronckles. Nadders. Zipplebacks.แหนมคึก เพลิงเมฆา ไอ้สองหัว
A Nadder head is sure to get me at least noticed.ได้หัว เพลิงเมฆาอย่างน้อยก็ได้เกิด
Draw energy from clouds, light, storms... 'นำขุมพลังจากแสงจ้าเมฆาและวายุ...
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส)
I become dollops in the sky.ฉันกลายเป็นก้อนในเมฆา
Really? Your Night Fury and Deadly Nadder didn't bring them cheering to the rooftops?อ้าว เพลิงนิลกับเพลิงเมฆาจอมโหด ไม่ทำให้พวกเขาโห่ร้องเหรอ
That's one Night Fury, one Deadly Nadder... and two of the finest dragon riders west of Luk Tuk.เพลิงนิลหนึ่ง เพลิงเมฆาจอมโหดหนึ่ง... และ 2 เซียนยอดนักขี่มังกรแห่งหมู่บ้านลักทัก
Cloudjumper never meant to harm me.ข้ามเมฆาไม่มีเจตนาทำร้ายแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมฆา
Back to top