ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิง*, -เพิง-

เพิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิง (n.) shed See also: shack, lean-to, projecting roof Syn. พะ, พะเพิง
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
English-Thai: HOPE Dictionary
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
lean-to(ลีน'ทู) n. เพิงหมาแหงน
pent(เพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pen adj. เกี่ยวกับที่คุมขัง,ถูกคุมขัง n. เพิงหมาแหงน,=penthouse (ดู)
penthouse(เพนทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านเล็กบนหลังคาตึก,เพิงหมาแหงน,เพิง,บ้านหลังคมเพิงหมาแหงน
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
shed(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi. ปลด,ปล่อย,สลัด,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลุด,ร่วง,ลอกคราบ,ขับออก,แยกออก -Phr. (shed blood ทำให้เลือดตก,ฆ่าอย่างรุนแรง) n. ปากกระสวยทอผ้า,ร่องกระสวย,สันปันน้ำ,เพิง,เพิงเก็บของ,เพิงโรงงาน,กระท่อม,โรงรถ (มักเป็นแบบเปิดข้าง)
English-Thai: Nontri Dictionary
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง
hovel(n) กระต๊อบ,เพิง,คอกสัตว์,รังหนู
shack(n) กระต๊อบ,กระท่อม,เพิง
shed(n) เพิง,โรงนา,กระท่อม,กระต๊อบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lean-to roofหลังคาทรงเพิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pent (n.) เพิง
lean-to (n.) เพิงหมาแหงน
hayloft (n.) เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา Syn. haymow
haymow (n.) เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา
cote (n.) เพิงเล็กๆ (สำหรับสัตว์)
lean-to (adj.) มีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That shed out there, my dad had a place just like this.เพิงข้างนอกนั่น เหมือนกับที่บ้านพ่อฉันเปี๊ยบเลย
But nothing came up.เพิงที่ที่ซึ่งเราพบกบพวกนี้ ไม่ได้อะไรมาเลย
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ
Hayloft's open.เพิงเก็บหญ้าแห้งเปิดอยู่
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
All's not lost, Dorothy.อย่าเพิงหมดหวัง ดอโรธี
We heard a distant cry coming from an abandoned shed.เราได้ยินเสียงร้องไห้แว่วๆ มาจากเพิงร้าง
I remember once in the fort we built in the forest.ฉันจำได้.. ในเพิงเล็กๆที่เราสร้างในป่า
Just shacks, huts, cabins.มีแต่กระท่อม เพิงพัก ห้องนอนเล็กๆ
No, stay and play with us.อย่าเพิงอยู่ด้วยกันก่อนซิค่ะ
Found another arrow shot in the ground near that old tool shed.เจอธนูอีกดอกปักพื้นใกล้ๆเพิงเครื่องมือเก่า
You hide behind a tool shed and shoot him with a crossbow, which we all know you own.คุณซ่อนมันไว้หลังเพิงเครื่องมือ และก็ยิงเขาด้วย ชะแลงที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าเป็นของคุณ
Take the extra decorations out to the shed on your way, will you, sweetie?ช่วยแวะเอาของตกแต่งทีเหลือ ไปเก็บที่เพิงด้วยนะ ลูก
This is the house where I live. You guys can stay in the shed.นี่คือบ้านที่ฉันพักอยู่ พวกนายไปพักในเพิงได้
Adam, you left light on in the shed again.อดัม ลูกเปิดไฟในเพิงทิ้งไว้อีกแล้ว
I've been having the worst day of my life.ฉันเพิงผ่านวันที่แย่ที่สุดในชีวิตเลย เข้าใจมั้ย
"He ran toward the sheds where the cows and the horses were kept."เขาวิ่งไปยังเพิงที่ผูกวัวและม้าไว้
Although I did just get a manicure, so nothing that might chip a nail.ถึงแม้ฉันเพิงจะทำเล็บมาก็เหอะ งั้นอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้เล็บฉันบิ่น
So I guess your guy's already here, because the doorman said they just sent a police officer up.เพราะคนเฝ้าปะตูบอก เพิงส่งทหารขึ้นไป
Okay, there's going to be a diner built out of an old red barn coming from around the next bend.โอเค จะมีร้านอาหาร ทำจากเพิงสีแดงเก่าๆ อยู่อีกโค้งหน้า
Did you just say what I think you just said?นายเพิงพูด... ในสิงทีฉันคิดวานายพูด
I just remembered, my job.ชันเพิงนึกได เรืองงาน
You just said, "that's what I just said. "นายเพิงพูดวา "ชันเพิงพูดไป"
Maybe there's some hayseeds in the hayloft.บางทีอาจจะมีเมล็ดหญ้าในเพิงเก็บหญ้า
Am I to include the Belgian waffle stands? That was rhetorical.รวมเพิงขายวัฟเฟิ่ลด้วยมั้ยครับ?
Why is it so important to you what I saw at the ice shack?ทำไมมันถึงได้สำคัญกับคุณนัก อะไรที่ฉันเห็นที่เพิงน้ำแข็งน่ะ?
Why is it so important to you what I saw at the ice shack?ทำไมมันถึงได้สำคัญกับคุณนัก สิ่งที่ฉันเห็นที่เพิงน้ำแข็ง?
You know, I just realizedรู้มั้ย ฉันเพิงนึกได้
Please be alive, Casey.อย่าเพิงตายนะ เคซี่ย์
No, but I did drive down to the Florida Keys once, and I had the most delicious key lime pie at this little shack right there on U.S. 1.ไม่เคยครับ แต่เคยขับรถไปเกาะฟลอริด้าคียส์ กินพายที่อร่อยที่สุด ตรงเพิงข้างๆจุดที่เรือยูเอสวันเทียบท่า
Did you see what kind of power source this thing uses?นายเห็นมั้ยว่ามันใช้ระบบเชื่อเพิงแบบไหน
No, ma'am, but you about to, 'cause you just did.ไม่หรอกค่ะ แต่คุณน่ะอ้วกแตกแน่ เพราะเพิงกินไป
Lynette, you're taking marriage advice from a woman who wants coyote sconces?ลินเน็ธ เธอเอาจริงเอาจังกับคำแนะนำของ ผู้หญิงที่อยากได้เพิงหมาป่าเนี่ยนะ
"through a telescope in the penthouse office of Hawthorne Tower.""ด้วยกล้องโทรทรรศน์จากเพิง" "บนหอคอยฮอว์ธอร์น"
♪ One for each night, they shed a sweet light ♪#สักคืนหนึ่ง เขาจะเพิงไฟในแสง#
♪ One for each night, they shed a sweet light ♪สักคืนหนึ่ง เขาจะเพิงไฟในแสง
Well, it was just sitting in my shed.ก็ ก็ มัน .. มัน ทิ้งไว้เฉยๆในเพิงผม
Did you just say "Angel Tablet"?นายเพิงพูดว่า "แผ่นจารึกของเทวฑูต"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิง
Back to top