ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นอย่างไร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นอย่างไร*, -เป็นอย่างไร-

เป็นอย่างไร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นอย่างไร (v.) matter See also: do matter
English-Thai: HOPE Dictionary
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
How's the weather?อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
What's your sister like?น้องสาวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
What's it like?มันเป็นอย่างไรบ้าง?
What is the weather like in Chiangmai?อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
What is your friend like?เพื่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
What does Mike look like?ไมค์หน้าตาเป็นอย่างไรหรือ?
What's your opinion of the film? (What's it like?)คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
You have no idea of consequences of your actions, do you?นี่เธอไม่รู้เลยหรือว่าผลการกระทำของเธอจะออกมาเป็นอย่างไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, how about we do some off-roading then?ดีล่ะ เป็นอย่างไร ถ้าเราจะขับออกนอกเส้นทางไป
I want to know what it's like to serve with pride, to fight for someone I believe in.ข้าอยากรู้ ว่าการรับใช้อย่างภาคภูมิ เป็นอย่างไร ต่อสู้เพื่อคนที่ข้าเชื่อ เป็นอย่างไร
Well, that would be poetic, except now he can't tell us what the rest of his plan was, now, can he?ทันทีที่เราจับตัวเขาได้ แหม นั่นคงจะเป็นบทประพันธ์ เว้นแต่ว่า เขาบอกเราไม่ได้แล้ว ว่าแผนที่เหลือของเขา เป็นอย่างไร ใช่ไหม
I know what a gunshot wound is, and I know what it means when you can't go to a doctor.ฉันรู้ว่าแผลถูกยิง เป็นอย่างไร และฉันรู้ว่าแกไปหาหมอไม่ได้ แปลว่าอะไร
A judgmental, occasionally temperamental one, but...เป็นอย่างไร บางครั้งเจ้าอารมณ์ แต่ ...
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา?
All right. How about that?เป็นอย่างไรกันบ้างครับ?
What's up with what?เป็นอย่างไรกับอะไรล่ะ?
How about Grissom's numbers. Paul?เป็นอย่างไรบ้าง กริสซัม หมายเลข พอล?
How can this be, Griffin?เป็นอย่างไรบ้าง กรีฟฟิน?
How you doing? You okay?เป็นอย่างไรบ้าง คุณสบายดีหรือเปล่า
How are you? Good. I'm good.เป็นอย่างไรบ้าง ดี ดีเลย ทำอะไรอยู่เหรอ
How you doing, chief? What's your name?เป็นอย่างไรบ้าง พระเอก เธอชื่ออะไร
How's it coming, Finch?เป็นอย่างไรบ้าง ฟินช์?
How are you? Good to see you. Good to see you.เป็นอย่างไรบ้าง ยินดีที่ได้เจอ
How are you? How are you feeling?เป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกอย่างไร
How's it going, Walter?เป็นอย่างไรบ้าง วอลเตอร์?
How are you, Vivien?เป็นอย่างไรบ้าง วิเวียน
How are you? I'm very well, how are you?เป็นอย่างไรบ้าง สบายดี แล้วคุณล่ะ
How are you, reverend?เป็นอย่างไรบ้าง หลวงพ่อ
All set, Shelley? Feeling good?เป็นอย่างไรบ้าง เชลเล่ย์ สบายดีไหม?
How is it? Is your Mother well?เป็นอย่างไรบ้าง แม่เธอสบายดีหรือ
How you feeling, Jo-Jo?เป็นอย่างไรบ้าง โจโจ้?
How's it going in D.C.?เป็นอย่างไรบ้าง ในดีซีนี่เหรอ?
How's it, how do you feel working in the Criminal Investigation?เป็นอย่างไรบ้าง, คุณรู้สึกอย่างไรที่ทำงานในแผนกสืบสวน
How are you?เป็นอย่างไรบ้างครับ?
How are we all doing over here?เป็นอย่างไรบ้างค่ะมาทานที่นี่?
How's everything? Can you still keep on doing sports?เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ เธอยังเล่นกีฬาได้อีกหรือ
How's it going over there?เป็นอย่างไรบ้างที่นั้น?
How'd everything go at the library?เป็นอย่างไรบ้างที่ห้องสมุด?
How are we looking, Tej?เป็นอย่างไรบ้างล่ะ, เทจ? ใกล้ประจำที่แล้ว
How ya doing, brother? Whoo!เป็นอย่างไรบ้างไอ้น้องชาย วู้วว!
How's that, miss katherine?เป็นอย่างไรล่ะ คุณแคทเทอรีน?
What was that like? Ruling without the rich?เป็นอย่างไรเล่า ปกครองโดยไร้พวกคนรวย
What shall it be?สิ่งที่มันจะเป็นอย่างไร
Press. How's the conference progressing?ข้างนอกกดดันมาก การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร
How did you sleep?นอนหลับเป็นอย่างไรบ้าง?
How are you?{\cHFFFFFF}คุณเป็นอย่างไร?
How are you, Fredo?คุณเป็นอย่างไร, เฟรโด้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นอย่างไร
Back to top