ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทียบท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทียบท่า*, -เทียบท่า-

เทียบท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทียบท่า (v.) moor (e.g. a boat) See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat) Syn. จอดเทียบท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead in (phrv.) ทำเครื่องหมายเพื่อเข้าเทียบท่า (การแล่นเรือ)
lie up (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า (เพื่อซ่อมแซม, ใช้งาน) Syn. put up
put in (phrv.) (เรือ) เทียบท่า See also: เข้าจอด, จอดเทียบ Syn. put in for, put into
put in for (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า Syn. put in, put into
put into (phrv.) (เรือ) เทียบท่า See also: จอดเทียบ Syn. put in, put in for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We dock in ten, and then you're on.เทียบท่าในสิบนาทีและพวกนายก็ขึ้นไปได้
The boat used to be moored near there.- เรือเคยจอดเทียบท่าใกล้เเถวนั้น
A boat is approaching Probably for checking the goodsเรือกำลังเทียบท่าดูเหมือนกำลังเช็คของอยู่
Attention. Please prepare for docking procedure.โปรดทราบ กรุณาเตรียมการเข้าสู่ขั้นตอนเทียบท่า
Well... it's in the subtext.เขาสั่งให้เทียบท่าที่ย่างกุ้ง ขออีกอาทิตย์ หนังผมยังถ่ายไม่เสร็จ
Master Turner, feel free to go ashore the very next time we make port!เจ้านาย เทอร์เนอร์ ขึ้นฝั่งได้ไม่ต้องเกรงใจ ทุกๆ ครั้งต่อไปที่เราเทียบท่า
Ocean Blue requesting cargo clearance.โอเชียนบูล ขอเทียบท่าเรือสินค้า
Now arriving in Gate 32Α Flight 349 from Newark, New Jersey.เที่ยวบินกำลังจะเทียบท่า ประตู 32A เที่ยวบิน 349 จากนิวยอร์ค นิวเจอร์ซี่
Flight 89 from Columbus has just arrived at Gate 17.เที่ยวบิน 89 จากโคลัมบัส กำลังเทียบท่าที่ประตู17
Ishimura will be on station and ready for transport shortly.อิชิมูระจะเทียบท่าและพร้อมขนย้ายในเวลาไม่นาน
Our boat's pulling in.เรือเรามาเทียบท่าแล้วนะ
Sea Leopard's just pitching a fit.ยานเสือดาวทะเลเพิ่งจะลดระดับเทียบท่าจอด
Let's hope my mug shot is the last thing she ever prints about me.มันเกี่ยวข้องกับ ชุดสีขาว ฝนตก และเครื่องบินที่พึ่งจอดเทียบท่า
You're all gonna be The second batch of recruits Coming in off a sub rolling Into port right about now.มากับเรือดำน้ำ ที่กำลังเทียบท่าตอนนี้
We can't match it.พวกเราไม่สามารถเทียบท่าได้
That was the worst shuttle dockingนั่นมันเลวร้ายที่สุด กระสวยกำลังเทียบท่า
Okay, that gives us maybe 36 hours before it lands.โอเค นั่นมีเวลาให้เราอีก 36 ชั่วโมง ก่อนที่พวกเขาจะมาเทียบท่า
We found him at the shipyard where the boat was supposed to dock.เราเจอเขาที่อู่เรือ ตรงจุดที่เรือ ควรเข้าจอดเทียบท่า
The coast guard has begun boarding and searching all vessels coming into new england.ยามชายฝั่งได้เริ่ม ขึ้นเรือและตรวจค้น เืรือเิดินสมุทรทุกลำ ที่เทียบท่านิวอิงแลนด์
He boat with Mai Lin's family on it just docked. Elizabeth Jarvis gave us a phone number.เรือที่มีครอบครัวของเหมยหลิน เพิ่งจอดเทียบท่า และเอลิซาเบธ จาร์นิส
Listen, when your boat is, when it's listing and if it's not running, you know-ฟังนะ ถ้าเรือของลูกมันรอเทียบท่า.. และถ้ามันยังไม่แล่นออกทะเลไป..
The shuttle can't dock, and we're about to jump.กระสวย ไม่สามารถเทียบท่าได้ และพวกเรากำลังจะเข้าสู่ความเร็วแสงแล้ว
He has recently docked on the shores of neapolis.เค้าจะเทียบท่าเรือเร็วๆนี้ ที่ชายฝั่งนีอาโพลิส
Stand by. Grievous is boarding.เตรียมตัว \กรีวัสกำลังเข้าเทียบท่าแล้ว
Meanwhile, when the marines docked in Melbourne, news of their success had preceded them.เมื่อเหล่านาวิกโยธิน เข้าเทียบท่าที่เมลเบิร์น.. ข่าวแห่งชัยชนะ.. ก็ได้แพร่สะพัดไปก่อนล่วงหน้าแล้ว
Train number 7 arriving at track 3.รถไฟขบวนที่ 7 กำลังเทียบท่าชานชาลาที่ 3
We're going to dock with it.พวกเรากำลังเทียบท่ายานกับมัน
How did you know we were going to dock?นายรู้ได้ไงกันว่าเราจะเทียบท่าน่ะ?
Docking clamps in place, sir.กำลังเทียบท่า เข้าที่ครับ
No, but I did drive down to the Florida Keys once, and I had the most delicious key lime pie at this little shack right there on U.S. 1.ไม่เคยครับ แต่เคยขับรถไปเกาะฟลอริด้าคียส์ กินพายที่อร่อยที่สุด ตรงเพิงข้างๆจุดที่เรือยูเอสวันเทียบท่า
There's still time before the ship pulls into shore.ยังมีเวลากว่าเรือจะกลับมาเทียบท่า
Hard to port. For Helheim's Gate.เคลื่อนไปเทียบท่าที่ เฮลเฮมเกท
And these three docks.กับอีก 3 ลำที่จอดเทียบท่าอยู่
He seemed like a nice enough guy, talking all big about his ship coming in.เค้าก็ดูเป็นคนดีนะคะ พูดถึงแต่เรื่องเรือของเค้าที่กำลังจะเทียบท่า
¶ But maybe someday when my ship comes in ¶แต่หากซักวันเมื่อเรือของฉัน เทียบท่า
In two weeks time a ship will dock here, its hold laden with fighting men captured by the Romans.ในเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เรือจะเทียบท่าที่นี่ ภาระไว้กับคนต่อสู้ จับโดยชาวโรมัน
Here when we're docked?ตอนเราเทียบท่าก็จะมี
We just docked.เรือเพิ่งเทียบท่าน่ะ
Just another douche bag with a job and three pairs of Dockers.ก็แค่ไอ้งั่งตัวนึง ที่มีงานทำ.. กับพวกเทียบท่าเรือ
Check the manifests for all incoming ships for any items signed by Nadeem Idris.ตรวจสอบตู้สินค้าทั้งหมด สำหรับเรือทุกลำที่กำลังจะเทียบท่า ทุก ๆ ชิ้นที่มีชื่อของนาดีม ไอดริส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทียบท่า
Back to top