ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มแก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มแก่*, -เต็มแก่-

เต็มแก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มแก่ (adv.) extremely See also: very, exceedingly Syn. ครามครัน, เต็มทน, เต็มที, เต็มประดา
English-Thai: Nontri Dictionary
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glassful (n.) ปริมาณเต็มแก้ว See also: ความจุหนึ่งแก้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cup's full. Stop! It's full.เต็มแก้วแล้ว หยุด หยุดดิ มันเต็มแล้ว
I'm due to get out of here, and I have had it with assholic behavior.ฉันอยากจะออกไปข้างนอกซะที เบื่อที่นี่เต็มแก่ล่ะ
Playing the music i wanna hear.เปิดเพลงล่ะ ฉันอยากฟังเต็มแก่แล้ว
AND I CAN'T WAIT TO BE A DAD, BUT...และผมอยากจะเป็นพ่อคนเต็มแก่ แต่...
Jaswant get one more glass of buttermilk!จัสวันต์เติมนม ให้เต็มแก้วหน่อย!
My men are anxious to fight.คนของข้าอยากจะสู้เต็มแก่แล้ว
Can't wait to hear about it. We're standing by.อยากฟังเต็มแก่แล้ว เราจะรออยู่นะ
After all these years in prison, I bet you're ready to party.ชีวิตหลายปีในคุกมานี้ ผมว่าคุณคงอยากจะปาร์ตี้เต็มแก่
If we give them a full profile,ถ้าเราให้ประวัติเต็มแก่พวกเขา
Yes, do hurry. I'm anxious to get out of this body.ได้ รีบหน่อย ฉันอยากออกจากร่างนี้เต็มแก่
They must be in a hurry to end it.คงอยากให้จบเกมเต็มแก่
Would fill the earth#จะเติมเต็มแก่ผืนโลก#
Make sure their glasses are always filled. Hi, Mary Ann.คอยเติมเครื่องดื่มให้เต็มแก้วไว้ ไฮ แมรี่ แอนน์
I thought after six weeks, you'd be anxious to hood up.ฉันคิดว่าหลังจากผ่านมา 6 อาทิตย์ คุณคงอยากใส่ฮู้ดเต็มแก่
Oh, so your cup's full.อ้อ น้ำเต็มแก้วแล้วสินะ
And replenish the earth.และเติมเต็มแก่โลกมนุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มแก่
Back to top