ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เด็ดสะระตี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เด็ดสะระตี่*, -เด็ดสะระตี่-

เด็ดสะระตี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด็ดสะระตี่ (v.) be splendid See also: be excellent, be fantastic, be wonderful, be marvelous, be superb, be great Syn. เด็ดดวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm nailing your wife, and she is so fine.ฉันฟันเมียแก และเธอเด็ดสะระตี่
Battle One on the boards with both teams really digging for the puck.สงครามบนน้ำแข็งระหว่างคู่นี้ มันส์เด็ดสะระตี่ถึงใจจริงๆครับ
You gotta remember that are a lot of neighborhoods out there with a lot of 13-year old guitarist but somewhere out there, there's a 12-year old who's shredding, I mean he's killing that guitar.เอาอย่างนี้ เธอต้องจำไว้ว่า มันยังมีอีกตั้งหลายบ้าน หลายตำบล อบต. ที่มีมือกีตาร์อายุ 13 ฝีไม้เก่งๆอีกตั้งเยอะ ข้างนอกนั่น แล้วก็ยังมีเด็ก 12 ปีที่ข่วนกีตาร์เด็ดสะระตี่ ฉันหมายถึง เกากีตาร์ได้ระดับเทพ...
Hookers, blow, hookers.- อะไรนะ? - มันต้องเด็ดสะระตี่ อีหนู โคเคน อีหนู
After only looking at a stick like you, seeing women who have bodies that curve in and out at exactly the right places, how beautiful would that body full of the right curves be?พอเห็นหุ่นไม้กระดานของเธอแล้ว การได้เห็นผู้หญิงที่หุ่นเชฟบ๊ะ... รูปร่างเด็ดสะระตี่นั้นจะเป็นยังไงกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เด็ดสะระตี่
Back to top