ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดือดร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดือดร้อน*, -เดือดร้อน-

เดือดร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือดร้อน (v.) be in trouble See also: be distressed, be vexed, be worried, be tormented Syn. กระวนกระวาย, ไม่เป็นสุข, เป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, ร้อนใจ, กลัดกลุ้ม Ops. สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
make it hot for (idm.) ทำให้เดือดร้อน
stricken (adj.) ได้รับความเดือดร้อน See also: เป็นทุกข์, ได้รับผลกระทบ Syn. affected, desolate, heartsick
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he found out, you'd get in so much troubleถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can get in trouble for that.เธอกำลังหาเรื่อง เดือดร้อน นะ
The whole city was a mess!เดือดร้อนกันไปทั้งเมือง
Away with trouble!จงไปพร้อมกับความเดือดร้อน!
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง
We could be in real trouble. You'd better watch yourself... I mean, physically watch yourself.เราเดือดร้อนแน่ๆ คุณต้องระวังตัว ขอย้ำว่าต้องระวังมากๆ
I knew you were gonna get into trouble as soon as I met you... so I've come to give you a hand.ผมก็รู้ว่าเธอจะเดือดร้อน ตั้งแต่แรกรู้จักกันเลย... ก็เลยมาช่วยเธอ
We don't want any trouble, Carlos.- เราไม่อยากเดือดร้อน คาร์ลอส
Whoever's in there, you got big trouble, man.ใครอยู่ในนั้นต้องเดือดร้อนหนักแน่
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน
I know you weren't the one who got Penny in trouble.ฉันรู้แล้ว ว่าเธอไม่ใช่คนที่ทำให้ เพนนี เดือดร้อน
Did I get you in trouble when I called the house? No.ผมโทรไปทำให้ เดือดร้อนหรือเปล่า
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา
Crazy son of a bitch, you keep me in hot water all the time.ไอ้บ้าเอ๊ย ทำให้ฉันเดือดร้อนตลอดเวลา
Why don't you go back to your house now? We don't want no trouble.ทำไมคุณไม่กลับไปที่บ้านล่ะ เราไม่อยากเดือดร้อน
I ain't giving you no trouble.ฉันไม่ได้ทำให้พวกนายเดือดร้อนนะ
Don't wanna hurt you, but you're gonna get me in trouble.ฉันไม่อยากทำร้ายเธอ แต่เธอจะทำให้ฉันเดือดร้อน
I do think you may have suffered some kind of an episode.ฉันคิดว่าคุณอาจ ได้รับความเดือดร้อน
You've suffered badly.คุณได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรง
There are still no fish in the sea and the fishermen are desperate.ตอนนี้ไม่มีปลาสักตัวในทะเล คนหาปลากำลังเดือดร้อน
They hide in mountains seeking riches. They care not for the troubles of others.พวกเขาดีเเต่ค้นหาความร่ำรวย ใครจะเดือดร้อนยังไงไม่สนหรอก
Because of that bitch, I'm in this trouble nowผมต้องเดือดร้อนเพราะนังนั่น
I promise I'm not packing heat.สัญญาว่าจะไม่ทำให้เดือดร้อนครับ
You know, you're gonna get us in trouble.เธอจะทำให้เราสองคนเดือดร้อน
They don't give a damn about people sufferring.- พวกนั้นไม่สนว่าใครจะเดือดร้อน
You're mad. That's your trouble.แกมันบ้า เพราะงี้แหละแกถึงต้องมาเดือดร้อน
Rumors! You take it all too much to heart, Waldek. What's the trouble?ข่าวลือ นายเชื่อข่าวลือมากไป วลาเดค นายเดือดร้อนอะไร
He's in trouble. Up at the school, there have been attacks.เขากำลังเดือดร้อน ที่โรงเรียนมีนักเรียนถูกทำร้าย
I left my wife in misery.ผมทำให้เมียผมต้องเดือดร้อน
Just the fact you even said that is a problem for me.แค่เอาเรื่องนี้มาพูดกับผม ก็เดือดร้อนพอแล้ว
Yo, Eminem, cut the wigga shit. You don't know how much trouble you're in.โย เลิกลีลาแร็พได้แล้ว ไม่รู้รึว่าเดือดร้อนขนาดไหน
Man, I swear to God, I'm not going to let you down.เพื่อนฉันสาบานว่า ฉันจะไม่ทำให้แกเดือดร้อน
You too! Don't get into any more troubles!คุณก็ด้วย อย่าได้ไปหาเรื่องใคร ให้ตัวเองเดือดร้อนอีกล่ะ
Civilian in trouble. Three o'clock. Go down.พลเรือนเดือดร้อน ที่สามนาฬิกา ลงไป
I don't know but you just lost, loser.ไม่รู้สิ รู้แต่ว่าพี่เดือดร้อนแน่ ขี้แพ้
How much trouble did you get in for telling the truth?เธอเดือดร้อนมากมั้ยละ? จากการที่พูดความจริงออกไป
She lives safely at home with usบ้านช่องก็มีอยู่ ไม่เดือดร้อน
I shouldn't have done that I got you in troubleผมไม่น่าทำอย่างนั้นเลย ผมทำให้คุณเดือดร้อน
Hey, get off the bus. I don't want you in trouble.เฮ้ ลงรถไปซะ ชั้นไม่อยากให้เธอเดือดร้อน
Coach, your kids are in trouble!โค้ช เด็กของคุณกำลังเดือดร้อน!
I'm sorry we sort of forced you guys into thisขอโทษที่ต้องทำให้พวกเธอเดือดร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดือดร้อน
Back to top