ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เซ็กส์จัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เซ็กส์จัด*, -เซ็กส์จัด-

เซ็กส์จัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซ็กส์จัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, กลัดมัน
เซ็กส์จัด (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, กลัดมัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirty old man (idm.) ชายแก่เซ็กส์จัด See also: เฒ่าหัวงู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So what if I was a slut? There's nothing wrong with a healthy sexual appetite.โอเค สมมติถ้าฉันเป็นกะหรี่จริงๆ ก็ไม่เห็นมันจะผิดอะไร แค่เซ็กส์จัด
And Mr. Nickels is a horny old pervert.และคุณนิคเกิลยังเป็นตาแก่วิตถารเซ็กส์จัดอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เซ็กส์จัด
Back to top