ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงินสด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงินสด*, -เงินสด-

เงินสด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินสด (n.) cash See also: coins, bills, hard cash, petty cash Ops. เงินผ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cash discountn. ส่วนลดเงินสด
cash-in(แคช' อิน) n. เอกสารที่ขึ้นเป็นเงินสดได้,การขึ้นเป็นเงินสดได้
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
lettuce(เลท'ทิวสฺ) n. ผักกะหล่ำ,ผักกาดหอม,เงินสด,ธนบัตร
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
liquidity(ลิควิด'ดิที) n. สภาพที่เป็นของเหลว,ความคล่องตัว,ความสามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
needful(นีด'ฟูล) adj. จำเป็น,จำต้อง,the needful เงิน,เงินสด., See also: needfulness n.
oof(อูฟ) n. เงินสด,เงิน, Syn. cash,money
petty cashn. เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน,ทะเบียน,สมุดทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียน,บันทึก,เครื่องบันทึก,เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) ,การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
English-Thai: Nontri Dictionary
cash(n) เงินสด,ธนบัตร
spot(n) จุด,ตำแหน่ง,ตำบล,ที่,แห่ง,เงินสด,มลทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cash accountบัญชีเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash flowงบเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashเงินสด [การบัญชี]
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Cash discountส่วนลดเงินสด [การบัญชี]
Cash flowกระแสเงินสด [TU Subject Heading]
Cash inflowกระแสเงินสดเข้า [การบัญชี]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Quick assetสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว [การบัญชี]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งโดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาขอซื้อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ [ปิโตรเลี่ยม]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cash (n.) เงินสด
hard cash (idm.) เงินสด
readies (sl.) เงินสด
ready (n.) เงินสด See also: ี่
shekels (n.) เงินสด (คำสแลง)
cash account (n.) เงินสดย่อย Syn. running account, deposit account
petty cash (n.) เงินสดย่อย Syn. running account, cash account, deposit account
running account (n.) เงินสดย่อย Syn. cash account, deposit account
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. cash machine, cashpoint
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. cash dispenser, cashpoint
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร Syn. cash dispenser, cash machine
cash discount (n.) การลดราคาสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสด
cash dispenser (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. ATM, cash machine, cashpoint
cash in (phrv.) แลกเป็นเงินสด
cash in (phrv.) แลกเป็นเงินสด See also: เปลี่ยนเป็นเงินสด
cash machine (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. ATM, cash dispenser, cashpoint
cash-and-carry (adj.) ที่จ่ายเป็นเงินสด
cash-in-hand (adj.) ที่เป็นเงินสด
cashbook (n.) สมุดบัญชีเงินสด
cashless (adj.) ที่ทำโดยไม่ต้องใช้เงินสด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much cash do you have?คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The weapons, the cash, the airplane manuals.ทั้งอาวุธ เงินสด คู่มือเครื่องบิน - โอเค\
Diamonds, cash, credit cards, i.d.s.เพชร เงินสด บัตรเครดิต บัตรประชาชน
Looking perhaps for a change of clothes, maybe a car, whatever cash you have on you.บางที ใช่ เพื่อเปลี่ยนชุด หรือรถ เงินสด อะไรก็ได้ที่เธอจะช่วยฉันได้
Private air transportation, $20,000 in cash, and a passport without my real name on it.เครื่องบินส่วนตัว เงินสด 20,000$ และหนังสือเดินทาง ที่ไม่ใช่ชื่อจริงของผม
It's simple receivables, cash receipts.เรื่องง่ายๆ เกี่ยวกับรายรับ เงินสด ใบเสร็จรับเิงิน
I know. In this economy.- เงินสด ผมรู้ ด้วยเศรษฐกิจในขณะนี้
But now we've connected them with extortion, stealing drug evidence, cash, murder for hire.แต่ตอนนี้ พวกเราเป็นกังวลว่า พวกเขาจะทำเกินหน้าที่ ยักยอกยาเสพติดที่เป็นของกลาง เงินสด รับจ้างฆ่า
They steal the drugs, the cash, and they kill all the witnesses.พวกมันขโมยยา เงินสด และปิดปากพยานทั้งหมด
Fake I.D., bricks of cash, brazen abduction...บัตรปลอม เงินสด ลักพาตัวแบบหน้าด้าน ๆ...
We found it in a go bag with plane tickets, cash, and some fake IDs.เราพบกระเป๋าเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน เงินสด และบัตรปลอม
Artwork cash, not without its worth, but the leverage I had on this city, audio recordings, physical evidence, blackmail, it was fucking priceless!ผลงานศิลป่ะ เงินสด มันไม้่เท่าไหร่ แต่อิทธิพลฉันไม่เมืองนี้สิ ถูกดักฟัง หลักฐานคดี หรือถูกแบล๊กเมล์
$100,000 cash and a bus ticket to Chicago.100,000 ดอลล่าร์ เงินสด กับตั๋วรถทัวร์ไปชิคาโก้
$15,000 in cash.เงินสด 15,000 ดอลลาร์
'Two hundred thousand, in cash. I know you've got it. 'เงินสด 2 แสน ผมรู้ว่าคุณมีเงิน
200 cash dollars guaranteed!เงินสด 200 เหรียญ รับประกัน
$250,000 cash.เงินสด 250,000 ดอลลาร์
It's $50 cash, receivable at my office.เงินสด 50 ดอลลาร์ ส่งไปให้ที่สำนักงานผม
Here's $50 in cash, can you put 30 on this card...เงินสด 50 เหรียญ แล้วก็ 30 เหรียญด้วยบัตรนี้ค่ะ
6 million cash, delivered by Braga himselfเงินสด 6 ล้าน พร้อมกับบราก้า
Cash, credit cards-- everything's still on him.เงินสด บัตรเครดิต ทุกอย่างยังอยู่กับตัว
Cash means there is something to hide.เงินสด หมายความว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่
There's no cash, no jewelry, nothing?เงินสด เพชร ไม่มีเลยเหรอ
Fat stacks, dead presidents, cash money.เงินสด เราจะเป็นเจ้าของเมืองนี้
The cash and that fake gold medal that Karen supposedly gave him.เงินสด และนั่นเหรียญทองจอมปลอม ที่คาเรนบอกว่าให้เขา
Cash, or charge?เงินสด, หรือบัตรล่ะ?
Levi's cash we never found.เงินสดของลีวาย เราไม่เคยค้นหา
How's McKeavy's cash piling up?เงินสดของเเมคเครวี่หาได้เพิ่มขึ้นไหม
Cash would've stopped coming out of ATMs.เงินสดจะได้หยุดออกจากตู้ เอทีเอ็มมา
ATM cash is traceable.เงินสดจาก ATM ติดเครื่องติดตาม
All cash. None of it's on the books.เงินสดทั้งหมด ไม่มีของมันอยู่ใน หนังสือ
Cash, cards, ID. And this.เงินสดบัตรหมายเลข และนี่
$6 million in cash. More than enough to go around.เงินสดหกล้าน ใช้จนตายก็ไม่หมด
Cash or check? Better make it cash.เงินสดหรือเช็ค ขอเป็นเงินสดดีกว่า
20, 30 grand. In small bills, cash.20, 30 แกรนด์ ในธนบัตรใบเล็กเงินสด
He needs cash, he needs protection from the police.เขาต้องการเงินสดที่เขาต้องการความคุ้มครองจากตำรวจ
I need a million dollars in cash.ฉันจำเป็นล้านดอลลาร์ในเงินสด
If you consider a million dollars in cash just finance, te salud Don Corleone.หากคุณพิจารณาล้านดอลลาร์ในเงินสดเพียงแค่เงินทุน, TE Salud Don Corleone
Is that $3,000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3,000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ
The landlords say we must pay our rent in cash.เจ้าของที่ บอกว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าเป็น เงินสด
If I'm right, there could be $500,000 coming in, all cash.ถ้าฉันเดาไม่ผิด อาจมีถึง ห้าแสนเหรียญ เงินสด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงินสด
Back to top