ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงาะ*, -เงาะ-

เงาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงาะ (n.) Negrito See also: Semang Syn. คนป่า, ซาไก, เซมัง
เงาะ (n.) rambutan See also: Nephelium lappaceum
เงาะป่า (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต
English-Thai: HOPE Dictionary
rambutan(แรมบู'เทิน) n. เงาะ,ต้นเงาะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rambutanเงาะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambutan (n.) ต้นเงาะ
rambutan (n.) ผลเงาะ See also: ลูกเงาะ, เงาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's got this fruity little mustache and this ugly-ass vest.มันมีหนวดเหมือนขนเงาะ แล้วก็มีก้นเหมือนแจกัน
Yeah,I don't see no "fruity moustache," and where's his "ugly-ass vest," brad?ใช่ ฉันไม่เห็น "หนวดเหมือนขนเงาะ" แล้ว"ก้นอย่างกับแจกัน" ไปอยู่ที่ไหนล่ะ แบรด?
Who knew the ball and chain cleaned up so nice?ใครจะรู้ว่าเงาะถอดรูปออกมาได้หล่อเฟี้ยวขนาดนี้?
It was cool meeting you.มันเฟี้ยวเงาะมากที่ได้พบคุณ
It's okay, I just wish he wasn't so goddamn cute.ไม่เป็นไร ฉันแค่หวังว่า เขาจะไม่หล่อเฟี้ยวเงาะขนาดนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงาะ
Back to top