ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกินตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกินตัว*, -เกินตัว-

เกินตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินตัว (adv.) out of one´s power See also: out of one´s ability, out of one´s capability Syn. เกินกำลัง, เกินความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the slightly disproportionate size of Jaguaro's head to his body.และขนาดหัวที่เล็กเกินตัวของจากัวโร่
And it's foolish to think otherwise.การคิดฝันเกินตัวเป็นเรื่องงี่เง่า
This power... it's bigger than me.พลังอำนาจนี้... มันยิ่งใหญ่เกินตัวฉัน
And second, I have a highly developed sense of taste and smell.และข้อสอง ประสาทการรับรสและกลิ่นของผมมันพัฒนาเกินตัว
So that he truly understands that he's in way over his head.เขาจะได้เข้าใจว่าเขาคิดการณ์ใหญ่เกินตัว
Well, don't think too big. Small mind suits you.ก็ดี อย่าคิดการใหญ่เกินตัว กับที่แคบของนาย
You're in over your head. Mohinder, no offense.ไม่ได้คิดจะว่าคุณนะ แต่คุณกำลังทำอะไรเกินตัวไปแล้ว\ โมฮินเดอร์
It's not important where... You are in way over your fucking head!- เรื่องนี้น่ะ มันเกินตัวแกไปมาก
You're just a high school girl, and you're in way over your head.แล้วเธอก็ทำเรื่องที่มันเกินตัวด้วย
You know, I'd lay down my life for walter kendrick, but he's in over his head with this merger.คุณรู้ไหม ฉันมอบชีวิตฉันให้วอลเตอร์ เค็นดริก แต่เขาทำเกินตัวเรื่องการรวม
Maybe they're college kids... chem students trying to make a big score.พวกมันอาจจะเป็นเด็กนักเรียนวิทยาลัย นักเรียนเคมีพยายาม คิดการใหญ่เกินตัว
People should know their own place. And know when to stand out and when not to.แต่ยังไงก็ตามคนเราก็ต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะค่ะว่าที่ใดควรอยู่และไม่ควรหวังสูงจนเกินตัว
I hope this teaches you not to have false hopes.ที่นี้เธอเค้าใจรึยังว่าอย่าวาดฝันอะไรที่เกินตัว
I mean, if we bite off more than we can chew we'll lose everything.ถ้าเราทำอะไรเกินตัว จะเสียทุกอย่างนะ
I think you've outdone yourself.ผมคิดว่า คุณทำเกินตัวแล้วล่ะ
You've outdone yourself.คุณทำเกินตัวอีกแล้วนะ
It is bigger than the both of us, and it deserves to be done right.มันยิ่งใหญ่เกินตัวเราทั้งคู่ และมันสมควรที่จะถูกนำเสนอออกมาอย่างถูกต้อง
I think this is way bigger than both of us.ดูท่า... งานนี้จะเกินตัวพวกเราแล้วล่ะ
What if we've bitten off more than we can chew?ถ้าเรากำลังทำอะไรเกินตัวไปล่ะ?
How do I get a hold of you?มันบ้าไปใหญ่ มันเกินตัวผมไปแล้ว
Maybe it was because I was wearing clothes that were two sizes too small.อาจเป็นเพราะฉันใส่ ไซด์เล็กเกินตัวไป 2 ไซด์
He's dating out of his league.ก็ใช่ เขาได้แฟนดีเกินตัว
His overspending, his quest for the perfect dish... he's put us in a spot that, if this reopening doesn't work, we'll lose everything.เขาใช้จ่ายเกินตัว ในการแสวงหาอาหารจานเด็ด เขาทำให้เราอยู่ในสภาพนั้น ถ้าการเปิดขึ้นใหม่นี้ไม่ได้ผล เราจะสูญเสียทุกอย่าง
'Cause I can see your, uh, your belt is cinched too tight and your shirt is a size too big.เข็มขัดคุณมันรัดแน่นเกินไป แล้วเสื้อของคุณก็ใหญ่เกินตัว
Stop overreaching.เลิกทำอะไรเกินตัวน่า
I won't stop you, but don't try too hard.ฉันคงห้ามไม่ได้สินะ อย่าทำเกินตัวแล้วกัน
Look at history, all the countries that ever ruled the world.เราถูกกำหนดมาให้ทำอะไรเกินตัว
You bit off more than you can chew.เรื่องนี้ มันใหญ่เกินตัวนาย
You don't mind my saying, you got a lot on your shoulders for a kid.นายไม่สนสิ่งที่ฉันพูด นายมีภาระให้แบกรับเกินตัว
Or is there a spark inside of us that lives on beyond our physical selves?หรือมีประกายไฟภายในของเรา ที่อาศัยอยู่บนเกินตัวทางกายภาพ ของเรา?
They're still dragging their feet, prolonging their dynasty.นี่คือการขัดความประสงค์ของประชาชน กล้าฝืนทำอะไรเกินตัว
Maybe you're involved with something way over your head.คุณอาจเกี่ยวกับเรื่องที่ใหญ่เกินตัว
Sets unrealistic goals. Check.ตั้งเป้าหมายเกินตัว ถูก
I think you're getting a little bit ahead of yourself.พี่คิดว่าเธอคิดอะไรเกินตัวไปมั้ง
But th... that was beyond me.แต่ มันมากเกินตัวฉัน
Lower-level demons nabbing heavy-duty cargo.ปีศาจชั้นต่ำกำลังจับสิ่งที่เกินตัว
Don't overreact.อย่าทำอะไรที่มันเกินตัว
Stefan: Come on, tyler. This is bigger than you.ไม่เอาน่ะ ไทเลอร์/Nงานนี้มันเกินตัวนายนะ
That's a lot of responsibility for a shirt.เสื้อคุณแบกภาระยิ่งใหญ่เกินตัว
You're getting way ahead of yourself, here.แกกำลังทำสิ่งที่เกินตัวอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกินตัว
Back to top