ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกินกำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกินกำลัง*, -เกินกำลัง-

เกินกำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกินกำลัง (v.) exceed one´s power See also: exceed one´s ability, exceed one´s status Syn. เกินตัว, เกินฐานะ
English-Thai: Nontri Dictionary
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overtrade (vi.) ค้าขายเกินกำลัง See also: ทำค้าขายเกินความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if it's more than I can take?เกินกำลังที่คิดว่าเอาอยู่
Father, that's too harsh. Give me another penance.คุณพ่อครับ มันไม่เกินกำลังผมไปหน่อยเหรอครับ ขอเป็นการล้างบาปอย่างอื่นได้มั๊ยครับ
I'm positive that houses here are out of our price range.ฉันก็คิดอยู่นี้ไง / บ้านแุถวนี้มันเกินกำลังเรานะ
Don't push yourself with that bodyอย่าทำงานหนักเกินกำลังล่ะ
I know it's a dangerous task but we can't just take this.ข้ารู้ว่ามันเป็นงานที่อันตราย แต่มันก็เกินกำลังเรา
Don't waste energy. Keep that mouth shut.- อย่าทำเกินกำลัง หุบปากเธอซะ
Just make sure it's not too sappy.มั่นใจได้เลย ไม่ได้เกินกำลังฉันเลย
I can't do this. I'm in over my head.ผมทำไม่ได้ มันเกินกำลังผม
This is a bit overkill.นี่มันเกินกำลังเราไปมั้ย?
He's trying to surpass his limit.เขากำลังทำเกินกำลังของเขา.
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง **
Whoa! I would get automatic respect riding such a beautiful animal, but I'm afraid that's just a bit out of my price range.ฉันจะได้ความนับถือทันทีที่ขึ่อาชาตัวนี้ แต่ฉันคิดว่ามันเกินกำลังทรัพย์ไปอ่ะ
No, you can't! It'll be too much for you. Eh?ทำไม่ได้ มันจะหนักเกินกำลังเธอ
That what you're doing is going to overload it--สิ่งที่คุณทำ มันกำลังจะเกินกำลังงาน
Overload Device.ทำให้อุปกรณ์ทำงานเกินกำลัง
The doc was in over his head with this one 'cause my brother's, uh...เรื่องนี้มันเกินกำลังคุณหมอไป เพราะ น้องชายผม เอ่อ...
It's 'cause you're trying to do too much on your own.เพราะว่าเธอทำเกินกำลังตัวเอง
Scott, come in!มันเกินกำลังล่ะ ในการขับเคลื่อนภายใต้ความเร็วต่ำกว่าแสง
So, even without his wits, Uther is too strong for you.กระนั้นรึ? แม้นอูเธอร์ปราศจากสติไปแล้ว ก็ยังเข้มแข็งเกินกำลังของท่านอยู่อีก
The power grid is overloaded and gone completely down, plunging Los Angeles county into near-total darkness.ระบบจ่ายไฟทำงานเกินกำลัง และดับสนิท ทำให้ย่าน LA เกือบจะตกอยู่ในความมืดอย่างสมบูรณ์
If the whispers I've heard are true, he's too strong now.ถ้าที่ข้าได้ยินมาไม่ผิด ตอนนี้ทัพเขาก็ใหญ่มากเกินกำลังเราแล้ว
Look, I know we've got our hands full with all that supernatural stuff in this town, but...ฟังน่ะ ฉันรู้ว่ามันเกินกำลังของเรา กับพวกเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหมด ในเมืองนี้ ยกเว้น...
And you're in over your head. Do you realize that?และมันเริ่มจะเกินกำลังของคุณ เข้าใจใช่มั้ย
This has moved beyond us, Annie.เรื่องนี้มันเกินกำลังเรา
Except it's more than they can afford.ยกเว้นมันเกินกำลังเขาน่ะสิ
You're overloading the transformer.หลอดไฟมันเยอะเกินกำลังหม้อแปลง
The neural load to interface with a Jaeger proved too much for a single pilot.การเชื่อมต่อกับเยเกอร์นั้นเกินกำลัง ของนักขับเพียงคนเดียว
♪ And shoving into overdrive#แล้วผลักให้ขับเร็วเกินกำลัง#
If your expression gets out of hand,ถ้าเวทมนตร์นั่นมันเกินกำลังเธอ
Hollis Percy overpaid his workers.ฮอลลิส เพอร์ซี จ่ายเงิน คนงานเกินกำลัง
What kind of spell could be so difficult that it requires both of us?จะมีคาถาใดยาก เกินกำลังเราสองคนอีก
If you get in over your head, give me a call.ถ้าเกินกำลังคุณแล้ว ก็โทรหาผมละกัน
Because saving this city is too big a job for one person.เพราะการช่วยเมืองนี้เกินกำลังคนๆ เดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกินกำลัง
Back to top