ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อีแร้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อีแร้ง*, -อีแร้ง-

อีแร้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีแร้ง (n.) vulture Syn. นกแร้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
vulture(วัล'เชอะ) n. อีแร้ง
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง,ชอบปล้นสะดม,ละโมบ,โลภ., Syn. vulturous,vulturish
English-Thai: Nontri Dictionary
buzzard(n) อีแร้ง
vulture(n) อีแร้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buzzard (n.) อีแร้ง
vulturine (adj.) เกี่ยวกับอีแร้ง See also: คล้ายอีแร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two vultures, one stone. How did you know?อีแร้ง 2 ตัวกับหินก้อนเดียว คุณรู้ได้ยังไง
A vulture grasping a baby in it's talons, House Blackmont.อีแร้งจับเด็กในกรงเล็บ ตระกูลแบล็กมอนท์
The vulture replied: "You shall have mine."อีแร้งตอบว่า: "ท่านจะมีเหมือนข้า"
(mews report): The spectre of starvation is haunting Africa once again.อีแร้งที่หิวโหย กำลังล่าเหยื่อชาวอัฟริกันอีกครั้ง
Once upon a time there was a vulture and a hogครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีอีแร้งและสุกร
He was so rusty, when he drove down the street buzzards used to circle the car!เขาเป็นสนิมดังนั้น เมื่อเขาขับรถไปตามถนน อีแร้งที่ใช้ในการวงกลมรถ!
All right, you heard the scary vulture. Let's move out.เอาหละ คุณได้ยินอีแร้งที่น่ากลัว ออกมากันเถอะ
Tomorrow's the day the vulture said we're all going to die.พรุ่งนี้ เป็นวันที่อีแร้ง จะพูดว่า เราทั้งหมดกำลังจะตาย
[ Crawford ] Smoke, vultures in the sky. You'll know it when you see it.(ครอฟอร์ด) ควันไฟ, อีแร้งในท้องฟ้า คุณจะรู้ได้ทันทีถ้าคุณเห็นมัน
Probably chopped up into little pieces and fed to the buzzards.อาจจะถูกหั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโยนให้อีแร้งกิน
No,what you did was pick over him like vultures, like a bunch of children fighting over toys.ไม่ สิ่งที่เธอทำคือรุมทึ้งเขาเหมือนอีแร้ง เหมือนกับเด็กพยายามจะแย่งของเล่นกัน
Wolves and vultures will feast on your corpse.พวกหมาป่าและอีแร้ง.. จะรุมทึ้งกินซากศพของนาย
Buzzards and rats and all that.ฝูงอีแร้งและพวกหนูแทะศพเขาและแบบนั้นเเหล่ะ
Uh-huh. Um, vultures are starting to arrive.อืม พวกอีแร้งกำลังจะลงแล้ว
You obviously heard Bree and I are divorcing, and vulture that you are, you've swooped in to make a buck by representing Bree.นายคงรู้แล้วสิว่าบรีกับฉันกำลังจะหย่ากัน และนายก้อทำตัวเป็นอีแร้งที่โฉบไปมา เพื่อจะมาเสนอหน้าอยู่ข้างกับบรี
The Budgie Picture.ชื่อว่า ภาพอีแร้งรอเหยื่อ
She... - Did you chase the vulture away, Kevin?แล้วคุณได้ไล่อีแร้งนั่นออกไปไหม
We'll know more when the buzzards leave the bones.เราจะรู้อะไีเพิ่มก็ต่อเมื่อ พวกอีแร้งมันทิ้งกระดูกเอาไว้
Shit, this is starting to feel like a-- like Three Days on the Condor, you know?เวรเอ้ย เริ่มที่จะรู้สึกเหมือน... 3 วันที่อยู่ในอีแร้งภูเขา นายเข้าใจไหม
Peter won't arrest the Vulture if he isn't guilty.ปีเตอร์ไม่จับอีแร้งหรอกถ้าเขาไม่ผิด
News choppers are circling Grayson Manor like so many buzzards waiting for an old goat to die.เฮลิคอปเตอร์ของนักข่าว กำลังบินวนรอบคฤหาสน์เกรย์สัน เหมือนกับกลุ่มอีแร้ง รอคอยให้ คนอย่างพวกคุณตายลง
Goddamn vultures. Oh, sorry, Lana.ไอ้พวกอีแร้งเฮงซวยพวกนี้เนี่ย โทษทีนะ ลาน่า
No, we are vultures.ไม่ เราเป็นพวกอีแร้ง
Does it have to do with the giant vulture carrying our friend off to Gargamel's lair?อย่าบอกนะเพราะอีแร้งยักษ์ โฉบเพื่อนเราไปที่รังการ์กาเมล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อีแร้ง
Back to top