ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิ่มเอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิ่มเอม*, -อิ่มเอม-

อิ่มเอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่มเอม (v.) be delighted See also: be pleased
English-Thai: Nontri Dictionary
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอมใจ,ทำให้ร่าเริง
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a good time.อิ่มเอมกับรสอาหารนะครับ
You have to be careful.อิ่มเอมใจ คุณต้องระมัดระวังหน่อย
It's not always swellแต่ไร้ซึ่งความอิ่มเอม
And how many planes you gotta bring down to get back in his good graces?ต้องยิงตกกี่เครื่อง เขาถึงจะอิ่มเอมใจ
I'm about to make you a very happy man.คุณจะต้องอิ่มเอมความสุขแน่
Let us stand together, as they raise our spirits every inch as high as that flag to show that our union is still as strong as ever.ให้พวกเรายืนขึ้นพร้อมกัน ขณะที่พวกเขาทำให้เราอิ่มเอม ดังเช่นธงที่ปลิวไสว
The war spirit in me has abated and I sincerely rejoice at the prospect of peace.ความกระหายสงคราม ในตัวผมได้จางหายไป ผมรู้สึกอิ่มเอมกับความสงบร่มเย็น
He's sitting there drinking our wine, eating his fill while we die.เขานั่งดื่มไวน์ของพวกเรา กินอิ่มเอม ขณะที่พวกเรากำลังจะตาย
I am heartened by the knowledge you did not place it there with intention.ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้ คุณไม่ได้วางไว้ที่นั่นด้วยความ ตั้งใจ
Only plan I got so far may be a tad less than appetizing.คนที่นึกได้ตอนนี้ อาจไม่น่าอิ่มเอมเท่าไหร่
The titillation, horror, elation...ทั้งเรื่องที่ทำให้ใจสั่น สยองขวัญ อิ่มเอมใจ
With its own special smell, that was so wonderful and disgusting.กลิ่นก็เฉพาะตัว ทั้งอิ่มเอมและชวนอ้วก
Tonight you'll prop your feet up But for now let's eat upแล้วก่อนหลับตาเต็มๆ รีบมาอิ่มเอมอุรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิ่มเอม
Back to top