ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อันตรายต่อชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อันตรายต่อชีวิต*, -อันตรายต่อชีวิต-

อันตรายต่อชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อันตรายต่อชีวิต (n.) danger to life Syn. อันตรายถึงตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
suicidal(ซูอิไซ'เดิล) adj. เป็นการฆ่าตัวตาย,เป็นอันตรายต่อชีวิต,ทำให้ฆ่าตัวตาย,เป็นการฆ่าตัวเอง., See also: suicidally adv.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
So much for improving his life.มากพอจะมีอันตรายต่อชีวิต
Suspect from across the hall is examining the target, his eyes indicate he is aiming for the most exposed and vital area, her chest.ผู้ต้องสงสัยตรงทางเดินนั่น กำลังจ้องทำร้ายจุดที่อันตรายต่อชีวิตที่สุด หน้าอกเธอ
X rays will harm the life growing inside of her.เอกซเรย์จะทำอันตรายต่อชีวิต\ ที่กำลังเติบโตอยู่ภายใน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อันตรายต่อชีวิต
Back to top